Nøkkeltall landbruk

Tveit Regnskap AS fører regnskapet for i alt 1.700 gårdsbruk i regionen, og i løpet av over 30-år, har vi fulgt utviklingen på rundt 200-300 av disse brukene. Dette er familiebruk som har hovedinntekten sin fra jordbruket, og tallene bygger på faktiske tall fra regnskapene.

Siste rapport på nøkkeltall for landbruk

Nøkkeltall landbruk 2021

Bonden si inntekts styrka seg monaleg i 2021, men ein del av auken er nok av forbigåande karakter grunna effektar frå korona i økonomien. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 206 bruk frå Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Les nøkkeltall for landbruk fra 2021 her.


Tidligere nøkkeltall:

Nøkkeltall landbruk 2020

Nøkkeltall landbruk 2019

Nøkkeltall landbruk 2018

Nøkkeltall landbruk 2017

Nøkkeltall landbruk 2016


Vil du vite mer om våre tjenester innenfor landbruksøkonomi?

Ta kontakt med din regnskapsfører eller Andreas – fagansvarlig for landbruksøkonomi.

Andreas Lundegård
Fagansvarlig landbruksøkonomi

T: +47 982 53 925
E: andreas@tveit.no