Avtaler

Skal noe bli gjort krever det ofte at noen blir enige. Noen ganger må enighet formaliseres i avtaler. I Tveit har vi lang erfaring med å styre forretningsprosesser som involverer avtaler. Vi sørger for en god prosess, og kobler på advokater med spisskompetanse om nødvendig.

Det som gjør avtaler spennende er at det alltid er mer enn ett riktig svar. Erfarne sparringpartnere som ser saken utenfra kan oppdage nye veier til mål. En god avtale skaper vinn-vinn for alle parter, og vil minimere risiko for konflikter senere.

Avtaler og forretningsprosesser – vi bistår dere!

Vi hjelper både små og store selskaper i grenselandet mellom forretningsprosesser og avtaler. Ta kontakt tidlig i løpet – så hjelper vi deg i gang med prosessen.

Samarbeidsavtaler

Tveit kan hjelpe deg med avtaler. Dette kan være samarbeidsavtaler (typisk aksjonæravtaler) eller avtaler i forbindelse med kjøp og salg (eiendom, aksjer, selskaper).

Juridisk bistand v/ behov

Vi utarbeider selv dokumentene der forholdene er oversiktelige. Ved mer kompliserte forhold kan vi være rådgiver og sparringpartner for parten(e) eller ditt bindeledd til f.eks revisor eller advokat.

Samarbeidsavtaler og kontrakter – hva kan vi hjelpe med?

Vi har øynene på målet. Ved å se saken fra din side bistår vi til prosessen er helt i mål. Med et stort kontaktnett mot gode advokater kan vi ta ansvar for å komme i mål med de fleste typer forretningsrelaterte avtaler:

• Aksjonæravtaler
• Leieavtaler
• Kjøp/salg av selskap og eiendom
• Lån til aksjonær

Ønsker du å høre mer om hva vi kan hjelpe med?

Ta kontakt med din regnskapsfører eller Kjell-Otto– fagansvarlig for avtaler i Tveit Regnskap.

Kjell-Otto Lillebø

Seniorrådgiver
Fagansvarlig avtaler og kontrakter

T: +47 406 39 683
E: kjell-otto.lillebo@tveit.no