Takst og eierskifte

Eierskifte er ofte en omfattende prosess, som ofte berører selger, kjøper og øvrig familie både økonomisk og følelsesmessig. Tveit bistår fra første dag, til prosessen er i mål med fornøyde parter.

En ryddig eierskifteprosess kjennetegnes av god planlegging, og at objektive erfarne fagfolk tidlig kobles inn. Både de økonomiske og personlige aspektene skal ivaretas. Tveit har rådgivere som bidrar i eierskifter kontinuerlig, og har opparbeidet stor kompetanse innenfor fagfeltet.  Vår rolle i eierskifter er som både rådgiver og praktisk gjennomfører.

Det er mye å tenke på ved eierskifte – vi bistår dere!

Våre kunder er typisk næringsdrivende, grunneiere, banker, advokater og meglere. Vi bistår med rådgivning ved eierskifte til både små og store aksjeselskap, enkeltpersonforetak, ved eiendomsoverdragelse og i skiftesituasjoner.

Kontakt oss tidlig

Ta kontakt med oss tidlig i prosessen så spares du for problemer og sikrer verdiene på best mulig måte.

Vi bistår i verdivurderingen

Ønsker du en verdivurdering av landbrukseiendommen? Våre lokale sertifiserte takstmenn bidrar til riktig prising.

Takst og eierskifte – hva kan vi hjelpe med?

Teamet på takst og eierskifte består av 8 erfarne rådgivere, hvorav 3 er sertifiserte takstmenn. Nedslagsfeltet er primært Vestlandet. Dette kan vi hjelpe med:

• Takst landbrukseiendom
• Eierskifte, kontrakter, skjøter m.m.
• Skatteplanlegging i forbindelse med eierskifte, salg m.m.

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ta kontakt med din regnskapsfører eller Olav Kristian– kontaktperson på takst og eierskifte i Tveit Regnskap.

Olav Kristian Raknes
T: +47 977 33 011
E: olav.raknes@tveit.no