Moderne, kompetent og engasjert

Tveit vil være en moderne, kompetent og engasjert samarbeidspartner som bidrar til økt lønnsomhet for våre kunder – preget av faglig tyngde og godt humør!

Vi har i dag totalt 173 ansatte – hvorav 77 er autoriserte regnskapsførere/rådgivere. Vi er i dag rådgivere/regnskapsførere for ca. 1700 jordbrukskunder og 2700 bedriftskunder – store og små og hadde i 2016 en omsetning på143 millioner kroner. Blant våre ansatte finner man autoriserte regnskapsførere, siviløkonomer, sivilagronomer, diplomøkonomer, stats-autoriserte revisorer, nyskapningskandidater, takstmenn NTF og ansatte med kompetanse innenfor personal-administrasjon.

Vårt hovedkontor ligger i Skjold og avdelingskontorer finner du på Fitjar, Stord, Haugesund, Karmøy, Frakkagjerd, Ølen, Etne, Rosendal, Husnes, Bømlo, Sauda, Sand, Odda, Bergen og nå i Stavanger.

 

Faglig Tyngde og Godt Humør i snart 50 år!

Det hele startet hjemme i stua til Jarle og Marit Tveit i Skjold i 1969. En fornøyd kunde ble fort til flere og nye ansatte fulgte naturlig med.

Egentlig skulle Jarle Tveit bli bonde og overta farsgården i Skjold, men etter endt utdannelse innenfor regnskap og økonomi, begynte han som regnskapsfører i Etne Regnskapslag i 1969. Innføringen av Merverdiavgiften i Norge med virkning fra 1. januar 1970, førte til at bøndene og næringslivet i Vindafjord hadde behov for rådgivning innenfor regnskap og behovet for regnskapsførere med kompetanse innenfor dette området økte. Landbrukssjef Kanstad i Vindafjord Kommune tok derfor initiativ til å få dannet et regnskapslag i Vindafjord og tok kontakt med Jarle Tveit. Det ble sendt ut et informasjonsskriv til alle bøndene i Vindafjord om at Jarle Tveit hadde startet opp sin egen virksomhet. Dette resulterte i en lang liste med interesserte bønder som ønsket å få hjelp. I 1971 ble også kona Marit med på laget og har vært en god støttespiller og kompetansepartner siden. Kundemassen økte og ved årsoppgjørstider i 1971 måtte begge stuene hjemme på Lie tas i bruk.

Skattetrykket var høyt på denne tiden og tilliten til ligningskontoret var ikke stor blant bøndene i Vindafjord. Jarle Tveit sin kompetanse på skatter ett ble fort kjent blant bøndene og i løpet av de første årene Jarle Tveit drev, sendte han inn mange skatteklager til Fylkesskattekontoret som ga mange positive resultater. De positive resultatene ryktet seg fort og økt kundemasse både på jordbruk og næringsliv førte til at flere måtte ansettes og nye og større kontorlokaler ble innredet i driftsbygningen på Lie.

I 1981 var også disse kontorene blitt for små og bedriften gikk hen og kjøpte opp Ersland Landhandel som ligger midt på Liaheia i Skjold. Nye og større lokaler og et godt etablert renommè satte enda raskere fart i veksten slik at også 2. etg. i landhandelen måtte innredes etter hvert. Rekrutteringen av nye ansatte gikk veldig greit da alle bankene i distriktet besluttet at de ikke hadde ressurser til å opprettholde kompetansen som skulle til for å drive egne regnskapskontor. Bankene så på den betydelige kompetansen og påliteligheten som Tveit hadde tilegnet seg som en fordel for både bankene selv og kundene, og overga velvillig både kundemasse og ansatte til Tveit. Allerede i 1987 måtte man bygge på lokalene på Liaheia og i 2010 har 30 ansatte sin daglige arbeidsplass her.

Tveit arbeider i dag ut fra den filosofi at vi skal være tilstede der kundene er. Den desentraliserte veksten startet først med oppkjøp av Etne Datasentral i 1994. Siden vokste vi med oppkjøp av Fitjar Meieri i 2001, Sand i 2001, Aasland Regnskapskontor i 2005, Info Regnskap AS på Stord i 2007, Elisabeth Hansen Regnskap på Karmøy i 2008, RRS Consult på Karmøy i 2008, KS Rekneskap AS i Rosendal/Odda og på Husnes i 2010, Solberg regnskap- og bedriftstjenester i 2011, ADB Tjenester AS i Odda i 2012, Bømlo Økonomiservice AS i 2013, Econ AS i Bergen i 2015 og Nord Jæren Regnskap AS i 2016. Avdelingskontorer i Ølen, Sauda og Tysvær har kommet til i form av organisk vekst.

Den gode og solide utviklingen i bedriften er kommet i form av meget bevisste kunder. Kundene har vært krevende og alltid visst hva de ville ha og dette har vært med på å utvikle vår kompetanse og vårt tjenestetilbud. Stadig nye krav fra myndigheter og kunder har bidratt til at alle ansatte har fått stor frihet under ansvar og dermed åpning for å løfte seg selv og bedriften opp enda ett nivå. Dette har også ført til stor tilførsel av nye ansatte. Disse har kommet til etter ønske fra den ansatte selv, om å komme inn i et miljø som satser sterkt på utvikling, kompetanseheving og ikke minst Godt Humør.

I året 2001 overtok sønnen Jone Tveit den daglige driften av selskapet og selskapet har pr. i dag 160 ansatte og omsatte i 2016 for 143 millioner kroner. I 2019 fyller selskapet 50 år og vi gleder oss til å feire både kundene og oss selv.

Vi møter fremtiden med en fortsatt sterk fokus på ”Faglig Tyngde og Godt Humør” basert på kunnskapen fra egne medarbeidere, gode kunder og samarbeidspartnere.

Takk for tilliten!