Kapitalendringer

Tveit Regnskap bistår din bedrift når det er behov for å gjennomføre en kapitalendring eller en utdeling. Vi har rådgivere som hjelper deg gjennom hele prosessen fra A-Å.

Det er mye å holde kontroll på og mange fallgruver dersom en skal gjennomføre en kapitalendring eller en utdeling. I Tveit har vi rådgivere med bred kompetanse innen området, noe som sikrer at store og små oppdrag blir gjennomført effektivt og med høy kvalitet.

Hva må man tenke på ved kapitalendringer?

Tveit Regnskap har rådgivere med bred kompetanse innen kapitalendringer og kan yte god bistand i forbindelse med vurdering av ulike utdelinger og rådgivning innenfor fagområdet.

Vi bistår både små og store aksjeselskap.

Hvilke alternativer har din bedrift?

Har din bedrift solid egenkapital, god lønnsomhet og lite investeringsbehov? Da kan det være fornuftig å ta en vurdering om det kan gjennomføres en skattefri utdeling fra selskapet ved en nedsettelse eller tilbakebetaling av innbetalt kapital. Dette som et alternativ til utdeling av utbytte. Ta kontakt med din regnskapsfører eller fagansvarlig så kan vi ta en vurdering av hvilke alternativer du har.

Vi bistår dere i hele prosessen

Er din bedrift i en krevende situasjon, med tapt egenkapital, hvor det må gjennomføre en kapitalendring for å sikre at selskapet har en forsvarlig egenkapital? Eller står selskapet ovenfor investeringer som krever at det må gjennomføres en kapitalforhøyelse med kontaktinnskudd for å sikre finansiering? Ta kontakt med din regnskapsfører eller fagansvarlig så hjelper vi deg med prosessen.

Kapitalendringer – hva kan vi bidra med?

Vi har rådgivere med god kompetanse innen fagområdet. Dette er hva vi tilbyr bistand til:

Ulike former for kapitalforhøyelser:

• Kapitalforhøyelse med kontantinnskudd
• Kapitalforhøyelse med tingsinnskudd
• 
Konvertering av gjeld til aksjekapital

Bekreftelse av innbetalt aksjeinnskudd (kontantinnskudd) ved stiftelse eller ved kapitalforhøyelse. Nedsettelse og tilbakebetaling av innbetalt kapital, herunder innbetalt overkursfond. Gjennomføre ulike former for kapitalnedsettelser av aksjekapital, herunder kapitalnedsettelse med:

• dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte
• utdeling til aksjonærer
• sletting av selskapets egne aksjer

Ulike utdelinger gjennom konsernbidrag og utbytte (tilleggs og ekstraordinært)

Transaksjoner vedr. kjøp/salg av egne aksjer.

Har du behov for bistand innen kapitalendringer?

Ta kontakt med din regnskapsfører.

Telefon: +47 52 76 71 00
E-post: post@tveit.no