Finansiering

Mange merker at likviditeten strammer før de har tenkt gjennom finansieringen av virksomheten. Tveit Regnskap kan hjelpe med en rask analyse av situasjonen for å avdekke hvor problemet ligger.

Rett finansiering er viktig for at virksomheten skal kunne vokse, investere og fornye seg. Det er mange ulike former for finansiering som egenkapital, offentlige tilskudd, kortsiktige og langsiktige lån. Tveit kan bistå med å se hva virksomheten trenger av finansiering fremover ut fra de planer selskapet har og hvilken type virksomhet selskapet driver.

Hva må man tenke på når det gjelder finansiering?

I tillegg til rett finansiering gjennom lån og egenkapital, vil også betingelser hos leverandører og kunder være viktig for finansieringen.  Med våre analyseverktøy kan vi bistå med å vurdere selskapets betingelser.

Offentlige støtteordninger

Å skaffe seg kunnskap om offentlige støtteordninger kan være krevende. Vi hjelper deg i å finne og å søke ordninger med størst sjanse for finansiering.

Ansatte med erfaring

Vi har rådgivere som selv har jobbet i bank, eller har finansiert mange prosjekter i bank. Tveit sine rådgivere vet hva som skal til for å spille på lag med bankene.

Finansiering – hva kan vi bidra med?

Vi har rådgivere med god kompetanse innen fagområdet.Dette er hva vi kan hjelpe med:

• Analyse finansieringsstruktur
• Bistand ved inntreden av nye investorer
• Bankfinansiering
• Tilskudd (Innovasjon Norge og Skattefunn)

Vil du vite mer om hva vi kan hjelpe med?

Ta kontakt med din regnskapsfører eller Rune – fagansvarlig for finansiering i Tveit Regnskap.

Rune Thuestad
Fagansvarlig finansiering 

T: +47 992 53 068
E: rune.thuestad@tveit.no