Regnskap

Få full kontroll på regnskapet og økonomien med regnskapstjenester fra Tveit Regnskap. Vi ønsker at du skal få lov til å bruke all din tid på det du er god til – da vil du og din bedrift tjene mer.

Overlater du regnskapet til oss hjelper vi med å legge til rette for at tiden din blir brukt mest mulig effektiv. Regnskapet ditt er et viktig verktøy som gir deg verdifull informasjon om din bedrifts økonomiske situasjon og som hjelper deg til å ta de riktige beslutningene. Sammen med en av våre medarbeidere skreddersyr vi løsninger som passer akkurat deg!

Økonomiske tjenester fra A-Å

Vi kan bistå med alle typer regnskapstjenester:

Bokføring
Bokføring kan til dels automatiseres ved bruk av scannede bilag og dokumentsenter med Autopay. EDI – elektronisk overføring av transaksjoner mellom selskaper og EHF – e-faktura, bidrar også til en mer effektiv bilagsregistrering. Vi i Tveit tilrettelegger løsninger som er best for deg som kunde. Sammen med en av våre medarbeidere skreddersyr vi løsninger tilpasset deg som kunde. Vi tilbyr også manuell bokføring/bilagsføring basert på innleverte bilag.

Betalingstjenester
Vi i Tveit kan betale dine regninger på forfallsdato. Vi kan gjøre bruk av automatiserte produkter via dokumentsenter, EDI og bruk av Autopay. Som kunde leverer du dine fakturaer, enten i papirform eller elektronisk og vi sørger for at de blir betalt til rett tid. Vi tilbyr automatiserte løsninger mellom vårt økonomisystem Visma Business/Duett og bankene, med filutveksling begge veier.

Fakturering og betalingsoppfølging
Vi i Tveit utformer din faktura med din logo og sørger for at fakturaen tilfredsstiller de nødvendige lovkrav i forhold til utforming. Vi kan lage fakturaene for deg eller gi deg tilgang til våre systemer slik at du kan utføre faktureringen fra egen lokasjon. Vi påtar oss også oppfølging av ubetalte fakturaer med nødvendig purring og overføring til inkassotjenester der dette er nødvendig.

Rapportering
Rapportering og løpende analyse av statusen i din bedrift er en av de viktigste tjenestene vi har å tilby våre kunder. Sammen utarbeider vi rapporter som gir deg som kunde den informasjon som du trenger for å ha kontroll på lønnsomheten i din bedrift. Som kunde vil du få jevnlige perioderapporter fra oss. Dette vil gi en god oversikt over utviklingen gjennom hele året – også med nøkkeltall hvis dette er ønskelig. Som daglig leder i et AS kan du ved hjelp av disse perioderapportene foreta pliktig rapportering til styret. Vi kan også lage spesialtilpassede rapporter tilpasset akkurat din virksomhet.

Årsregnskap
Våre regnskapsførere utarbeider offentlig regnskap med noter ihht. regnskapsloven. For aksjeselskaper og NUF er dette pliktig å levere i regnskapsregisteret i Brønnøysund. For større ANS/DA og enkeltpersonforetak kan det også være plikt å rapportere offentlig regnskap til regnskapsregisteret. Vi bruker portalen www.altinn.no for rapportering til Brønnøysundregistrene via våre fagsystemer.

Finn ditt nærmeste kontor

Vi har kontorer over hele Sør-Vestlandet. Ta kontakt med ditt nærmeste kontor, for mer informasjon.

• Agder
• Bergen
• Bjørnafjorden
• Bømlo
• Etne
• Fitjar
• Gjesdal
• Haugesund
• Husnes
• Karmøy
• Odda
• Oslo
• Rosendal
• Sand
• Sauda
• Skjold
• Stavanger
• Stord
• Tysvær
• Ølen

Vil du vite mer om våre regnskapstjenester?

Ta kontakt med din regnskapsfører eller vårt sentralbord.

T: +47 52 76 71 00
E: post@tveit.no