Våre tjenester

Vi ønsker at du skal få lov til å bruke all din tid på det du er god til - da vil du og din bedrift tjene mer. Velger du oss som samarbeidspartner hjelper vi med å legge til rette for at tiden din blir brukt mest mulig effektivt.

Vi ønsker at du skal få lov til å bruke all din tid på det du er god til – da vil du og din bedrift tjene mer. Velger du oss som samarbeidspartner hjelper vi med å legge til rette for at tiden din blir brukt mest mulig effektiv.

Hva kan vi bistå med?

Tveit ønsker å være en samarbeidspartner innenfor områdene økonomi, administrasjon og IT. Med vår komptanse innenfor disse områdene samt nærhet til våre kunder, kan vi sammen løse de fleste utfordringer for både små og mellomstore bedrifter – og sammen skape verdier.