Skatt og avgift

Vi kan skatte- og merverdiavgiftsregelverket. Kom derfor til oss med utfordringen selskapet står ovenfor! Tveit Regnskap sine erfarne rådgivere har i tillegg til erfaring fra regnskapsbransjen bred erfaring fra ligningsetat, revisjon og finansiering.

Skatte- og avgiftsretten er sentral ved oppkjøp og salg av selskaper, ved gjennomgang av skatteoptimal eierstruktur, omorganiseringer, kjøp og salg av fast eiendom og transaksjoner med selskaper i samme konsern. Ved kjøp og salg av fast eiendom vil en ofte komme opp i problemstillinger knytter til skatt, merverdiavgift og dokumentavgift som kan påvirke transaksjonen.

Skatt og avgift – vi hjelper deg

Avhengig av kompleksiteten i oppdraget, trekker vi inn eksperter på fagområdet. Vi kan dermed tilby helhetlige løsninger som vil gi nettopp deg den nødvendige tryggheten på veien. Vi skal være en  pålitelig rådgiver og vi er bevisst våre egne styrker og begrensninger. Dersom det oppstår tilfelle med behov for kvalitetssikring og «sparring» av våre råd fra for eksempel revisor eller advokat, sørger vi etter avtale med kunden for dette.  I første rekke samarbeider vi da med våre kunders forbindelser, men vi har også vårt eget nettverk som vi kan samarbeide med ved behov. I sum gjør dette til at vi sammen kommer frem til den beste løsningen for våre kunder.

Skatte – og avgiftsrett

Skatte- og avgiftsretten er sentral ved oppkjøp og salg av selskaper, ved gjennomgang av skatteoptimal eierstruktur, herunder omorganiseringer samt transaksjoner med selskaper innad i samme konsern. Ved kjøp og salg av fast eiendom vil en også ofte komme opp i problemstillinger knytter til skatt, merverdiavgift og dokumentavgift som kan påvirke transaksjonen.

Effektive råd

Hvordan ett selskap er organisert kan ha betydning for hvilke avgiftsutfordringer den står overfor. Effektive råd og god planlegging innenfor skatt og avgift vil gi din virksomhet konkurransemessige fordeler!

Dette kan vi hjelpe deg med

Vårt hovedfokusområde vil være å tilrettelegge for at selskaper får sin skatt og avgift korrekt fastsatt, herunder bistå eiere med avklaring ved spørsmål rundt sine personlige skatte- og formuesforhold. I tillegg til generelle MVA- og skattespørsmål kan vi bistå ved:

• Avtale om overføring av justeringsrett av MVA ved overdragelse av tomt
• Bokføringsregelverket mhp dokumentasjon av MVA, utstedelse og innhold av fakturaer
• Forhåndsregistrering og tilbakegående avgiftsoppgjør
• Justeringsregler for fast eiendom og andre kapitalvarer
• Søknad om avgiftsregistrering, fellesregistrering, frivillig registrering m.m.
• Søknad om refusjon av merverdiavgift i Norge og i utlandet

• Bistand ved utfylling av selvangivelse med vedlegg
• Bistand ovenfor skatteetaten ved forhåndsuttalelser, klagebehandling, bokettersyn mm
• 
Konserninterne transaksjoner
• Vurdering av alternativer for oppkjøp og reorganiseringer
• Aksjonærregisteroppgave
• 
Bedriftsbeskatning, herunder skatteplanlegging
• 
Skjermingsfradrag aksjer
• 
Utenlandsk arbeidstaker
• 
Utenlandsk filial

Vil du høre mer om våre tjenester innenfor skatt og avgift?

Ta kontakt med din regnskapsfører eller Kjell-Otto, fagansvarlig for skatt & avgift.

Kjell-Otto Lillebø
Fagansvarlig skatt og avgift

T: +47 406 39 683
E: kjell-otto.lillebo@tveit.no