Vårt beste tips for 2024: et godt likviditetsbudsjett

Vårt beste tips for 2024: et godt likviditetsbudsjett

En seig januar som av en eller annen grunn alltid kommer uventet på, er endelig over. En kort februar suste forbi før vi rakk å blunke.
Og nå er vi på vei mot lysere dager, og kortere måneder med ferier og helligdager.

Dette er også den beste tiden for å legge opp til en god flyt i resten av året. Vårt beste tips for 2024: start med et godt likviditetsbudsjett.

Unngå dårlig likviditetsgrad

De aller fleste regnskap får store forbedringer med kun et enkelt grep: gode rutiner. Rutiner er som regel gode å legge til starten av året. På den måte kan du etablere dem over tid og eventuelt justere etterhvert. Begynner du med likvider og eiendeler faller ganske mye på plass.

Start med å samle all historisk dokumentasjon på et sted og etabler en god internkontroll for likvidregnskapet. 

Det gagner bedriften din på flere måter:

  • En styrket egenkapital
  • En bedre likviditetsscore i banken
  • Økt verdi av bedriften – positive signaler til banken
  • Grunnlag for et nøyaktig likviditetsbudsjett
  • En bedrift som er rigget for fremtiden

Hva er et likviditetsbudsjett?

Et likviditetsbudsjett ser på bedriftens pengestrøm i kommende periode, og viser om bedriften faktisk har dekning for både løpende utgifter og uforutsette utgifter.

Vår anbefaling er at bedriften aktivt bruker og jevnlig oppdaterer likviditetsbudsjettet. For da unngår vi det alle helst aldri vil oppleve i bedriftsregnskapet: overraskelser.

Fordelene med et nøyaktig likviditetsbudsjett?

  • Du kan planlegge og tilpasse driften etter hva du har disponibelt. Og se om det er grunnlag for å gjøre større investeringer eller innkjøp.
  • Du får identifisert likviditetsmessige utfordringer tidlig.
  • Du kan tilpasse kredittiden, dersom dette kan bidra til salg.

Et likviditetsbudsjett er kanskje et av de nyttigste verktøyene for å forsikre fortsatt lønnsomhet i bedriften bedriften din.

Hvordan lage et godt likviditetsbudsjett?

Et likviditetsbudsjett er noe mindre formelt enn for eksempel en kontantstrømoppstilling. Allikevel kan det være nyttig å likevel dele det opp i mindre deler. Eksempler på kan være et eget delbudsjett for salg, vareinnkjøp, personal, drift osv. Ta alltid med et «Øvrige»-delbudsjett for ting som utbytte, skatt og merverdiavgift.

Trenger du hjelp med å komme i gang med rutineprosessene? Vi tilbyr rådgivning for din bedrift innen alle regnskapsområder.

«Grådig gode på internkontroll og rutineetablering,» sier våre revisorer i faktisk beskjedenhet etter mye om-og-men. De er ikke så glade i selvskryt. Men de er glade i å hjelpe din bedrift med å lykkes.

Kontakt oss for rådgivning innen likviditetsregnskap- og budsjett.