Tveit Regnskap lanserer næringsbarometer!

Tveit Regnskap lanserer næringsbarometer!

Tveit Regnskap lanserer nytt næringsbarometer som tar temperaturen på næringslivet i regionen!

Tveit Regnskap AS fører regnskap og bistår med økonomitjenester for i alt 2.500 bedrifter i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tveit ønsker framover å følge utviklingen til et knippe av disse bedriftene for å kunne gi et bilde på utviklingen i næringslivet i regionen vår. Det spesielle med dette tallmaterialet er at det er ferske og faktiske tall hentet fra regnskapet per 1. tertial i år, og ikke et kalkulert bilde av den økonomiske utviklingen. Vi ser dette som den spede begynnelse, og vil etter hvert videreutvikle næringsbarometeret med bransjeanalyser, geografiske oversikter og forventningsundersøkelse. Næringsbarometeret vil publiseres ved hvert tertial (3 ganger i året).

Tveit Næringsbarometer for 1. kvartal 2016 viser følgende hovedtrekk:

  • Omsetningsveksten synes å flate ut samtidig som flere bedrifter opplever nedgang i omsetningen sammenlignet med samme periode i 2014 og 2015.
  • At flere bedrifter opplever sviktende omsetning ser ut til å gi utslag i flere bedrifter med negative driftsresultater. Dvs. at de ikke klarer å redusere kostnadsnivået i takt med fallende inntekter.
  • Investeringstakten ser ut til å være som tidligere år, mens leasingkostnadene flater ut.

Les gjerne mer ved å trykke på link: Tveit Næringsbarometer 1_tertial 2016 (2)

Vi håper at dette er av interesse! Om dere har noen spørsmål eller kommentarer, så bare ta kontakt.