Tveit Næringsbarometer for 1. tertial 2018 er klart!

Tveit Næringsbarometer for 1. tertial 2018 er klart!

Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.
Her presenterer vi ferske regnskapstall for 1.tertial 2018, det vil si perioden f.o.m januar t.o.m. april, fra et representativt utvalg av små og mellomstore bedrifter i regionen. Mer informasjon om næringsbarometeret står på siste side i rapporten.

Vi ser først på utvikling i omsetning og resultater i alle bransjer samlet, deretter ser vi nærmere på de to største bransjene i utvalget; bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel.

Nytt i denne utgaven av næringsbarometeret er at vi også gjøre en egen analyse av de 30 største bedriftene, som utgjør ca. 15 % av utvalget. De 30 største bedriftene omsetter for like mye som resten av bedriftene til sammen, så det er interessant å se på avvik mellom disse og utvalget under ett.

Klikk her for å laste ned rapporten : Tveit Næringsbarometer 1.tertial 2018 14.06.2018