Er vi gode på Skattefunn?

Er vi gode på Skattefunn?

Bruk av skattefunn er en interessant indikator på innovasjons- og investeringsvilje. 
Det er viktig å følge med på om «vår» region, kommune og bedrift henger med!

Tveit Regnskap har derfor laget et intuitivt og enkelt verktøy for analyse av bruk av skattefunnordningen i alle regioner, kommuner og bedrifter i Hordaland og Rogaland – fra 2010 til og med oktober 2018.

Klikk her for å prøve analyseverktøyet.

Søknader om tilskudd via skattefunn har økt veldig de siste årene – det ble i Norge sendt 4-5 ganger så mange søknader i 2017 og 2018 som for bare 5-6 år siden.

Ved ønske om bistand i forbindelse med skattefunnsøknader ta kontakt med ditt nærmeste avdelingskontor eller direkte med Kjell Larsen, Leder for bedriftsrådgivning på  kjell.larsen@tveit.no eller tlf. 45 45 05 44. Vi har lang og god erfaring på området, og operere med fornuftige priser og betingelser.

Fakta om skattefunn:

–     SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning.
–     Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning på skattefunn.no.

–    Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret
      (utbetales om ikke selkapet er i skatteposisjon). Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.
–     Skatteetaten vurderer og avgjør bedriftens innsendte krav om skattefradrag for SkatteFUNN-prosjektet,
     basert på revisorattesterte kostnader knyttet til godkjente og gjennomførte aktiviteter i prosjektet.

Kriteriene er at prosjektet må:

–     være målrettet og avgrenset, slik at det er mulig å skille prosjektet fra bedriftens normale virksomhet.
–     utvikle nye eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser
–     fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder
–     være til nytte for bedriften