Søk om skatterefusjon for ditt utviklingsprosjekt!

Søk om skatterefusjon for ditt utviklingsprosjekt!

Visste du at bedriften din kan få skattefradrag for mellom 18-20% av prosjektkostnader gjennom skatteFUNN? Book et gratis møte med vår seniorrådgiver Kjell Larsen for å avdekke om ditt prosjekt oppfyller kravene!

Det er en lovbestemt rettighet for alle bedrifter som skatter til Norge å kunne søke om skatterefusjon på kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Prosjekter knyttet til utvikling av nye og forbedrede produksjonsprosesser, varer og tjenester kan være støtteberettiget. Skattefradraget utgjør inntil 20% av de godkjente forsknings- og utviklingskostnadene for små og mellomstore bedrifter. Ordningen er forankret i Skatteloven §16-40 med tilhørende forskrift. 

– Vi vet at bedrifter går glipp av store summer i form av skattefradrag hvert år fordi de ikke har sendt inn søknader om skattefunn. Å søke skattefunn er ikke så omfattende som mange tror, sier Tveits egen ekspert på emnet, Kjell Larsen.

 

Oppfyller din bedrift kravene til å søke?

Søk om skatteFUNN

Er du usikker? Book et kostnadsfritt førstegangsmøte!

Er du usikker på om ditt prosjekt faller innunder kravene? Book et gratis møte med Tveits egen leder for bedriftsrådgivning, Kjell Larsen, på kjell.larsen@tveit.no eller tlf. 45 45 05 44. Larsen har lang erfaring på området og har hjulpet både små og store bedrifter med å motta skatterefusjon på sine prosjekter.

– Første møte er gratis, her avdekker vi mulighetene for å søke om skatteFUNN. Dersom vi mener at ditt prosjekt kan ha potensiale til å motta skatterefusjon, blir vi sammen enige om veien og søknadsprosessen videre.


Se også: 
Analyseverktøy for bruk av skattefunnordningen i alle regioner, kommuner og bedrifter i Hordaland og Rogaland – fra 2010 t.o.m. 2018

Du kan også kontakte ditt lokale kontor gjennom kontaktskjema nedenfor. Vi ser frem til å høre fra deg!

Les mer om skattefunn på: Skattefunn brosjyre[