Hvorfor velge et regnskapsbyrå med IT-kompetanse?

Hvorfor velge et regnskapsbyrå med IT-kompetanse?

Det å ha verdier som moderne, kompetent og engasjert forplikter også på teknologiområdet. Vi i Tveit har tatt dette på alvor, og har dedikert en egen avdeling til arbeid med IT og utvikling. Hvilken merverdi gir dette kundene våre? Les videre for noen smakebiter.

Kampen mot marginene

I mange bransjer opplever kundene våre betydelig press på marginene. Det er hard konkurranse om å gi et best mulig tilbud. Kampen står i stor grad på pris, noe som resulterer i små marginer. Etter vår erfaring er det ikke alltid like stort fokus på å optimalisere interne prosesser. Det er lett å bli værende i «slik har vi alltid gjort det», selv om det på mange områder finnes et betydelig potensiale for effektivisering. Om vi tar hverdagen i en håndverksbedrift som utgangspunkt, kan vi se for oss følgende prosesser:Grafikken tar utgangspunkt i en bedrift med integrerte prosesser / systemer. I Tveit er vi involvert i små og store integrasjonsprosjekter og har utviklet egne løsninger for å øke andelen EHF for våre kunder.

Den gode flyten

En prosess som den beskrevet over medfører svært begrenset manuell input og ingen dobbeltregistrering. Dataflyten er effektiv og potensielle feilkilder er få. For mange av stegene som her er automatisert sammenliknet med «slik har vi alltid gjort det» belastes kostnadene pr. transaksjon, slik at det kan gi like mye mening for en liten bedrift som for en stor å gjennomføre tiltakene.

Integrasjoner – ulike bedrifter har ulike behov

Stadig flere av kundene våre har ulike systemer som er viktig for driften. I tillegg til økonomisystemet er nettbutikker, kassesystemer og mer bransjespesifikke systemer ofte sentrale. Det vil være en betydelig fordel dersom disse systemene kan utveksle informasjon på en effektiv måte. I mange tilfeller kan det være helt «enkle» prosesser som at kassejournalen skal overføres til økonomisystemet hver måned, eller at timer ført i ett system skal overføres som grunnlag for lønn. Andre ganger er det mer «komplekse» oppgaver som å samkjøre kundens nettbutikk og kasser med økonomisystemet for å holde fortløpende kontroll på varelager, ordrer og betalinger. 

Systemvalg – vi finner den beste løsningen for deg

Nøkkelen til å lykkes med optimalisering av prosesser er å velge kjernesystemer med god, oppdatert funksjonalitet og med et åpent grensesnitt mot andre systemer. For mange vil økonomisystemet være et sentralt valg, og i Tveit har vi bred erfaring, både teknisk og brukermessig. Per i dag benytter de fleste av kundene våre systemer fra Visma, Duett, PowerOffice eller UniMicro.

I noen bransjer er det behov for egne spesialiserte fagsystemer for å best mulig understøtte hverdagens behov. Dette gjelder, ikke minst, håndverksbedrifter og prosjektbedrifter som har behov for kontroll på prosjekter, timer og materiell. Vi har etter hvert erfaring med en god del av disse, og hvordan systemene best mulig kan integreres mot økonomisystemet (og i mange tilfeller også lønnssystemet), slik at effektive prosesser kan settes opp.

Spesialisering – i skjæringspunktet regnskap og IT

Med egen IT-avdeling har vi også muligheten til å strømlinjeforme en rekke prosesser som ellers ville kreve betydelig medvirkning fra den enkelte regnskapsfører, slik som systemoppsett, håndtering av banktjenester, feilsøking og brukerstøtte. Vi jobber i skjæringspunktet regnskap og IT, og sikrer at vi får opparbeidet spisskompetanse og bred erfaring som kommer hele organisasjonen og deg som kunde til gode. Først og fremst handler det om at alle skal få gjøre mer av det de er best på.

I Tveit skal du ha en kompetent og engasjert sparringspartner og rådgiver som er oppdatert på den teknologiske utviklingen. På den måten tror vi også at vi best kan nå visjonen vår om å «bidra til økt lønnsomhet våre kunder».

Ta gjerne kontakt for rådgivning knyttet til systemer og prosesser! 

Bildet kan inneholde: 1 person, smiler, utendørs og nærbilde

Stig Morten Nygård
Systemkonsulent
T: +47 413 42 412
E: stig.nygaard@tveit.no