Cash in. Cash out.

Cash in. Cash out.

Kathrine er regnskapsfører og rådgiver i Tveit Regnskap, avdeling Bjørnafjorden. I det jeg skriver denne teksten, fra karantene på hjemmekontor torsdag 19. mars, er nasjonen og næringslivet i Norge midt i opptakten til monsterbølgen fra coronakrisen. Kathrine har brukt deler av dagen i dag på å kvalitetssikre et likviditetsbudsjett for en større Tveit-kunde, Lift Up AS. Jeg lover deg – Kathrine mangler ikke andre oppgaver om dagen, men dette har prioritet over mye annet.

Lift Up AS er i positiv utvikling og skal vurdere å hente inn mer kapital for å vokse videre. En av aksjonærene har bedt om et oppdatert likviditetsbudsjett før avgjørelsen om å skyte inn kapital tas. Lift Up AS er et solid selskap, og heldigvis ikke i en prekær situasjon med tanke på likviditet. Om Lift Up hadde vært mer typisk for tiden ville den nå vært på vei i møte med banken for å be om økt kortsiktig finansiering. 

Godt og fruktbart samarbeid

Tveit bistår ledelse og eiere i Lift Up med en god og oppdatert økonomistyring, slik at de kan være tidlig ute med å planlegge og ta nødvendige avgjørelser, noe som er spesielt viktig i usikre tider. Tett dialog, godt humør og fleksibel arbeidsdeling på kundens premisser er stikkord som beskriver samarbeidet. 

Corona eller ikke. For å få tilgang til ny finansiering er ofte medisinen den samme; å utarbeide et solid likviditetsbudsjett. Det er ledelsen og styre sin plikt å ha kontroll på bedriftens evne til å løpende gjøre opp for seg. Arbeidsgiveravgift, MVA, feriepenger, skatteoppgjør, avdrag, kreditt-tider og investeringer. Det er mange faktorer som gjør at likviditetsbudsjettet avviker fra et ordinært budsjett. Det er ærlig, nakent og nådeløst. Med andre ord et perfekt verktøy for en tredjepart for å få innsikt i om selskapet er verdt å finansiere. 

«Det er supert å ha en medspiller i Kathrine, som kjenner oss ut og inn, når vi skal gjøre opp økonomisk status og planlegge fremover. Vi vet at vi kan stole på det avstemte regnskapet, og at budsjettene blir gjennomarbeidet» – daglig leder i Lift Up AS Liam Heffernan.

Viktigheten av et likviditetsbudsjett

Mange styrer spør seg nå om selskapet har tilstrekkelig finansiering til å holde driften gående over kneiken. Mange er allerede i full gang med permitteringer for å unngå å bli kvelt av tom kasse. Mange er og allerede i dialog med eiere og banken sin for å sikre ny egenkapital og/eller utvidet lånefinansiering. I første omgang gjerne utsettelse av avdrag. Det vil neppe hjelpe å pynte brura i møte med profesjonelle aktører. Men for de bedriftene som har livets rett finnes det et enestående verktøy – nemlig likviditetsbudsjettet. En detaljert oppstilling av alle selskapets inntekter og kostnader de neste 6 – 12 månedene Cash in, cash out. 

For la oss være ærlige om hva vi har i vente. Det kan fort bli en situasjon der det er de mest egnede selskapene som får økt finansiering i form av ny tilført egenkapital eller lån. Naturlovene kommer ikke til å oppheves. Som under finanskrisen kommer bankene heller ikke denne gang til å dele ut penger til bedrifter de ikke tror kan betale tilbake. Din bedrift må vise at den har kontroll, og at risikoen for mislighold er minimal. Da er likviditetsbudsjettet det beste verktøyet.  

Vi er mange i Tveit som kan hjelpe til med å utarbeide likviditetsbudsjett. Ta kontakt med ditt lokale Tveit-kontor så skal vi se hvordan vi kan bidra på beste måte.

Lykke til i tiden som kommer. 

Mvh Kjell Larsen
Leder for bedriftsrådgivning