Sommeren er høytid for Airbnb og annen korttidsutleie. Har du kontroll på de nye reglene?

Sommeren er høytid for Airbnb og annen korttidsutleie. Har du kontroll på de nye reglene?

Den 07. desember 2018 presenterte regjeringen et nytt lovforslag for boligeiere i forbindelse med Airbnb og korttidsutleie. Regelendringene har som formål å hindre at profesjonelle aktører driver “leilighetshoteller” gjennom intensiv utleievirksomhet, og skal i tillegg verne om folks bomiljø. Har du kontroll på lovendringene?

90-dagers tak

airbnb og korttidsutleie

I snitt lå det ca. 38 500 rom i Norge tilgjengelige på Airbnb hver dag i 2018. Kilde: nhoreiseliv.no

En av de viktigste lovendringene som ble vedtatt i 2018 er 90-dagers taket. Denne loven innebærer at eiere i seksjonssameier ikke kan leie ut sin bolig i mer enn 90 dager i løpet av et helt år. Med denne grensen vil det eksempelvis fremdeles være mulig å leie ut egen bopel i 45 av årets 52 helger.

Det finnes dog noen unntak. Man kan blant annet fritt låne ut bolig til venner, familie eller andre, dersom man ikke tar betalt. Regelen gjelder heller ikke for utleie av rom i bolig man selv anvender, fritidsboliger eller utleie som går over 30 dager sammenhengende. Reglene gjelder altså ikke for langtidsutleiere.

Verner om bomiljøet

Fjorårets lovendringer tar sikte på å hindre profesjonelle aktører å kjøpe opp flere boliger for å drive “leilighetshotell”. Man ønsker å minimere den mest intense korttidsutleievirksomheten og unngå fremmedgjøring i naboforhold. De nye reglene skal verne om og bygge oppunder gode, trygge bomiljøer. Derfor er det heller ikke lov å eie mer enn to boliger i et sameie.

Kort oppsummert

  • Du kan drive korttidsutleie i til sammen 90 dager løpet av et år
  • Regelen angår ikke gratis utleie, utleie av fritidsbolig eller utleie av rom i bolig du selv anvender
  • Regelen gjelder heller ikke langtidsutleiere (utleie over 30 dager sammenhengende)
  • Det er ikke lov å eie mer enn to boliger i samme sameie

Vi ønsker alle en flott og deilig utleiesommer!

Visste du forresten at Tveit Regnskap tilbyr egne pakkepriser for regnskap og forretningsførsel av borettslag og sameier? Se her!