Viktig! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten.

Viktig! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten.

Regnskapsfører får ikke kopi av varsler dere får som skatteyter. Så mottar du SMS, brev eller e-post fra Skatteetaten om mangler, ta kontakt med Tveit vi hjelper deg gjerne.!

Regnskap Norge var fredag ettermiddag i oppklaringsmøte med Skattedirektoratet angående varslingsrutinen som Skatteetaten vil benytte etter innføringen av tvangsmulkt. Det viser seg dessverre at Skattedirektoratet ikke har lagt opp til å gi verken regnskapsfører eller revisor kopi av henvendelser de gjør til skattyterne. Dette medfører stor fare for unødvendig bruk av tvangsmulkt.

Du kan lese mer på Regnskap Norge sine nettsider :

https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/viktig-regnskapsforer-far-ikke-kopi-av-paminnelser-varsel-om-tvangsmulkt-eller-andre-brev-fra-skatteetaten/