Viktig informasjon om permitteringer/oppsigelser

Viktig informasjon om permitteringer/oppsigelser

De siste dagene har vi fått mange henvendelser og spørsmål om regelverket rundt permitteringer og oppsigelser. I dette blogginnlegget har vi samlet de viktigste punktene fra NAV sine hjemmesider.

Les gjerne digital informasjon først 

NAV oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på sine nettsider. 
Viktige lenker:

Varsel om permitteringer skal meldes til NAV 

Arbeidsgiver må sende skjemaet NAV 76-08.03 ved permitteringer. Skjemaet skal sendes til NAVs fylkesenhet. Hvis du skal permittere arbeidstakere som bor i flere fylker skal du sende skjemaet til det fylket de de fleste bor.

Du finner skjemaet og mer informasjon her.

Informasjon og råd til ansatte som permitteres 

Ansatte med permitteringsvarsel skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor. De finner oppdatert informasjon på nav.no. 

Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver, slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger. 

Du finner mer informasjon her.

Viktige vedlegg som arbeidstakere må ha med i søknaden: 

  • Permitteringsvarsel                                                                                   

    Permitteringsvarselet må inneholde følgende: skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad og permitteringsperiode 
  • Arbeidsavtale

    Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon 

  • Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering

    Skjema 04-08.04 Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering, mp også fylles ut av ansatt/arbeidsgiver og legges ved søknaden.


Kort veiledning for registrering 

1. Gå til nav.no
2. Klikk på «Hva er din situasjon»
3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?»
4. Velg din situasjon
5. Registrer deg ? ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil
6. Søke dagpenger: Klikk på Skjema og søknad på forsiden.
Her finner man fremgangsmåte steg for steg.
7. Registrere CV på arbeidsplassen.no 
 
Veiledningsvideo: CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no 

Kontakt din regnskapsfører eller henvend deg til post@tveit.no dersom du har ytterligere spørsmål.

Vi er her for deg!