Tveit Næringsbarometer for 3. tertial 2018 er klart!

Tveit Næringsbarometer for 3. tertial 2018 er klart!

Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her presenterer vi ferske regnskapstall for 3.tertial 2018, det vil si perioden f.o.m sept t.o.m. des., fra et representativt utvalg av små og mellomstore bedrifter i regionen. Mer informasjon om næringsbarometeret står i rapporten.

Barometeret er dynamisk så her kan en se utvikling i omsetning og resultater i alle bransjer samlet, eller en kan se nærmere på de ulike bransjene i utvalget.

Ta kontakt om det er ønskelig at vi presenterer næringsbarometeret på medlemsarrangement e.l.

For spørsmål eller innspill til næringsbarometeret ta kontakt med;
Leder for bedriftsrådgivning,Kjell Larsen: kjell.larsen@tveit.no, mob: 45 45 05 44.

Klikk her for å laste ned rapporten : Tveit Næringsbarometer 3.tertial 2018, mars 2019

Klikk her for å laste ned rapporten i PDF: Tveit Næringsbarometer 3. tertial 2018