varetelling_tveit

Mann teller varer i lager til likviditetsbudsjettet.