Duett MinSide – eit skybasert rekneskapssystem som er tilpassa landbruket!

Duett MinSide – eit skybasert rekneskapssystem som er tilpassa landbruket!

ER DU KLAR FOR EN NY OG FORENKLA KVARDAG?

Som kunde i Tveit Regnskap, ynskjer me at du skal få dei aller beste løysingane.
Tveit Regnskap har samarbeida med rekneskapsystemleverandøren Duett i lengre tid. Duett tilbyr ei skybasert løysning som me meinar vil passe dine behov! Frå ein og same plassen kan du betale rekningar, sende fakturaer og følgje med på eit oppdatert rekneskap.

 

 

Lei av å punsje KID-nummer? Då har me løysningen!

Er du lei av lange KID-nummer? Skulle du ynskje at du kunne bruke tida på noko anna? Då er Duett MinSide midt i blinken for deg! Fakturaene kjem ferdig utfylt. Det einaste du treng å gjer er å godkjenne fakturaen og signere den med din eigen BankID. Fakturaen blir automatisk registrert i våre system, og du slepp å levere inn bilaga til rekneskapsføraren. Enklare blir det ikkje!

Har du behov for eit enkelt og trygt fakturasystem?

Via Duett MinSide kan du enkelt fakturere kundane dine! Systemet passar dei fleste behov og er sjølvsagt rusta for å takle morgondagens krav. Eksempelvis krevjer offentlege instanser alt i dag at fakturaer som skal sendast til dei, er elektronisk. Dette løyser MinSide Faktura! Fakturane du sender blir automatisk registrert hjå oss. Det betyr at du slepp å tenkje på etterbehandling av fakturaen i etterkant!


Ynskjer du eit oppdatert rekneskap?

Sidan alle bilag vert automatisk registrert hjå oss, vil rekneskapet ditt vere så og sei oppdatert til ein kvar tid! Du kan enkelt sjå på resultat- og prosjektrapportar via Duett MinSide. I tillegg kan du trykkje deg ned i materien og sjå alle bilagane som er ført på dei ulike postane i rekneskapet!

VERKAR DETTE INTERESSANT?

TA KONTAKT MED DITT NÆRASTE AVDELINGSKONTOR I TVEIT VED SPØRSMÅL ELLER FOR Å AVTALE EN PRESENTASJON AV DET SKYBASERTE SYSTEMET.

Epost: post@tveit.no
Telefon: 52 76 71 05 (08:00 – 15:30 på hverdager)