Tveit Næringsbarometer for mars og april 2020

Tveit Næringsbarometer for mars og april 2020

Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her presenterer vi ferske regnskapstall for mars og april 2020, fra et representativt utvalg av små og mellomstore bedrifter i regionen. Mer informasjon om næringsbarometeret står i rapporten.

Hvordan har koronasituasjonen første faste påvirket regnskapene i mars og april? 

Vi ser i barometeret denne gang at bransjene rammes svært ulikt, med at inntektsutviklingen totalt sett er negativ for 2 av 3 små-bedrifter. Av de fem bransjene vi har analysert er bygg og anlegg den bransjen som foreløpig virker minst rammet av koronasituasjonen.

Praktisk informasjon om barometeret

Barometeret er dynamisk så her kan en se utvikling i omsetning og resultater i alle bransjer samlet, eller en kan se nærmere på de ulike bransjene i utvalget.

Ta kontakt om det er ønskelig at vi presenterer næringsbarometeret på medlemsarrangement e.l.

For spørsmål eller innspill til næringsbarometeret ta kontakt med;
Daglig leder i Tveit Regnskap, Jarle Haugen: jarle-h@tveit.no, mob: 98 25 39 26, eller
Leder for bedriftsrådgivning, Kjell Larsen: kjell.larsen@tveit.no, mob: 45 45 05 44.

Klikk her for å laste ned rapporten : Tveit Næringsbarometer mars og april 2020