Tveit Næringsbarometer for 3. tertial 2017 er klart!

Tveit Næringsbarometer for 3. tertial 2017 er klart!

Tveit Regnskap AS fører regnskap og bistår med økonomitjenester for i alt 2.500 bedrifter i regionen. Vi følger utviklingen til et knippe av disse bedriftene for å kunne gi et bilde på utviklingen i næringslivet i regionen vår. Det spesielle med dette tallmaterialet er at det er ferske og faktiske tall hentet fra regnskapet per 3. tertial i år, og ikke et kalkulert bilde av den økonomiske utviklingen.

Klikk her for å laste ned rapporten : Tveit Næringsbarometer 3.tertial 2017 13.03.2018