Tveit Næringsbarometer for 1. halvår 2019

Tveit Næringsbarometer for 1. halvår 2019

Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her presenterer vi ferske regnskapstall for 1.halvår 2019, fra et representativt utvalg av små og mellomstore bedrifter i regionen. Mer informasjon om næringsbarometeret står i rapporten.

Barometeret er dynamisk så her kan en se utvikling i omsetning og resultater i alle bransjer samlet, eller en kan se nærmere på de ulike bransjene i utvalget.

Ta kontakt om det er ønskelig at vi presenterer næringsbarometeret på medlemsarrangement e.l.

For spørsmål eller innspill til næringsbarometeret ta kontakt med;
Leder for bedriftsrådgivning,Kjell Larsen: kjell.larsen@tveit.no, mob: 45 45 05 44.

Klikk her for å laste ned rapporten : Tveit Næringsbarometer 1.halvår 2019

Ønsker du å gjøre din egen analyse av næringslivet klikk her: Økonomisk analyse verktøy