I dag lanserer vi Min Side, og tar (fremdeles) våre kunders personvern på største alvor – selvsagt iht. den nye personopplysningsloven (GDPR).

I dag lanserer vi Min Side, og tar (fremdeles) våre kunders personvern på største alvor – selvsagt iht. den nye personopplysningsloven (GDPR).

MIN SIDE

GDPR eller ikke – vi må finne sikrere måter å utveksle konfidensielle dokumenter. Epost er ikke godt nok for å ivareta personvernopplysninger og andre sensitive data.  Løsningen må være effektiv. Vi mener vi har funnet et godt svar, og er stolte av å i dag lansere minside.tveit.no. Dette er vår nye kundeportal, som blir sentral i måten vi kommer til å kommunisere med deg som kunde fremover.

Tveit har i samarbeid med Appex videreutviklet den eksisterende kundeportalen – som er blitt til Min Side. Portalen er nå klar til bruk med følgende funksjonalitet:

♦   Sikker og effektiv innlogging ved bruk av tlf.nr. og engangskode på SMS.
♦   Rapporter og andre konfidensielle dokumenter fra regnskapsfører som før ble sendt på mail blir nå utelukkende tilgjengelige for din bedrift via portalen.
♦   Konfidensielle dokumenter fra din bedrift til regnskapsfører kan, og skal, nå lastes opp via portalen, og ikke sendes på epost.
♦   Enkel tilgangsadministrasjon, som gjør at flere i bedriften kan bruke Min Side.

Dette gir følgende fordeler:

♦    Økt sikkerhet
♦    Etterlevelse av GDPR
♦    Et samlet dokumentarkiv av alle dokumenter til og fra regnskapsfører oversiktlig på en plass.

Min Side finner du på: minside.tveit.no. Vår kontaktperson / daglig leder er allerede opprettet som bruker. Mer informasjon om bruk av portalen får du etter innlogging i selve portalen.

PERSONVERN (GDPR) I TVEIT REGNSKAP

Tveit Regnskap tar hensynet til personvern alvorlig. Vi har i snart 50 år behandlet og oppbevart personopplysninger for våre kunder med varsomhet.

I nytt regelverk opereres det med to sentrale begrep; DATABEHANDLER (den som behandler og oppbevarer personopplysninger) og BEHANDLINGSANSVARLIG (den som ‘eier’ personopplysningene).

Som kunde i Tveit er vi din DATABEHANDLER, og du som kunde er BEHANDLINGSANSVARLIG. Rammer og vilkår fremgår av Databehandleravtalen.

Vårt grunnlag for behandling og oppbevaring av personopplysninger på vegne av deg som kunde følger bl.a. av norsk regnskaps-, skatte- og avgiftslovgivning. Alle ansatte i Tveit Regnskap er underlagt kontraktfestet og lovpålagt taushetsplikt.

Våre systemer er underlagt strenge sikringstiltak, og vi har en organisering av systemdrift som sikrer kontinuerlig drift.

For din egen håndtering anbefaler vi Datatilsynet sine nettsider – her finner du mye nyttig informasjon for deg som BEHANDLINGSANSVARLIG.

Mange bransjeorganisasjoner jobber også med bransjenormer for håndtering av regelverket.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss i Tveit for bistand.

Har du spørsmål om Min Side ta kontakt med din saksbehandler.