Tveit Regnskap kjøper Vangdal Regnskap i Bergen!

Tveit Regnskap kjøper Vangdal Regnskap i Bergen!

Tveit Regnskap styrker sin posisjon og kjøper 100% av aksjene i Vangdal Regnskap i Bergen. Oppkjøpet gjør Tveit Regnskap til den største uavhengige regnskapsaktøren på Vestlandet. Avtalen trer i kraft ved nyttår.

Både Tveit Regnskap og Vangdal Regnskap har et solid fundament helt tilbake til henholdsvis 1969 og 1988. En sammenslåing av disse solide selskapene vil gi gode synergieffekter på kompetanse og fremtidig utvikling. Tarjei Vedå Vangdal ønsker å fokusere 100% på nye forretningsområder etter å ha drevet regnskapsbyrå i 30 år, og det er hovedgrunnen for salget.

Tveit Regnskap vil etter oppkjøpet bestå av over 215 ansatte med 18 kontorer fordelt på Rogaland, Sunnhordland, Bergen og Oslo og styrker et allerede bredt spekter av tjenester.

Oppkjøpet gjør Tveit Regnskap i stand til å videreutvikle organisasjonen til beste for ansatte og kunder. Tveit og Vangdal har mange komplementære styrker, som vil gjøre oss til bransjens naturlige førstevalg, sier Jone Tveit, eier og leder i Tveit Regnskap.

Med denne transaksjonen fortsetter Tveit å vokse som den moderne, kompetente og engasjerte samarbeidspartner som bidrar til økt lønnsomhet for sine kunder.


Medieomtale:

Haugesund Avis: Tveit Regnskap får 35 nye kolleger
Grannar: Blir størst på Vestlandet
Hardanger Folkeblad: No er Tveit regnskap størst på rekneskap i vest
Medvind24: Kjøper regnskapskontor i Bergen 
Næringsforeningen Haugalandet: Kjøper seg opp i Bergen