IT-utvikling

IT-utvikling

Tveit har i dag 173 ansatte og over 100 kunder som jobber på våre systemer. 4400 regnskap blir hvert år produsert og sendt fra oss og i tillegg får flere tusen ansatte på Haugalandet, Sunnhordland og Hardanger sin lønnsslipp sendt fra våre systemer hver måned.

Med så mange brukere er kravet til gode og sikre systemer veldig viktig. Gode produkter og samarbeidspartnere er derfor helt avgjørende. Alle våre programmer er installert hos vår dataleverandør Appex AS www.appex.no samt at vi i Tveit har en egen IT/utviklingsavdeling med 5 ansatte som gir ansatte og kunder oppfølging, support og tilrettelegging. Tveit har norges største installasjon av økonomi- og regnskapsprogrammene Visma Business og Duett. Disse solide leverandørene kjenner vår bransje meget godt og tar våre behov på alvor. Gjennom disse får vi anlending til å være med i det løpende utviklingsarbeidet av programvaren og dette gir oss god innsikt i fremtiden og gode løsninger.

Regnskapsbransjen er inne i en rivende utvkling. Vi forventer i løpet av få år, at mye av papirer vil forsvinne og fakturaer og bilag vil gå elektronisk mellom regnskapsystemene. Betalinger skjer fra våre systemer og kundene har tilgang til alle opplysninger via internett. Tveit ønsker å være en moderne og fremtidsrettet samarbeidspartner. Vi benytter det fremste av tilgjengelig teknologi for å kunne tilby deg de mest fleksible løsningene. Individuelle tilpasninger ut i fra deg og din bedrifts behov ved hjelp av tidsriktige og velprøvde teknologiske løsninger som gjør sitt til at dine prosesser blir mest mulig effektivisert og lønnsomme.

Vi hjelper deg med valg av rette systemer som er individuelt tilpasset behovet for deg og din bedrift.