Generasjonsskifte

Generasjonsskifte

Generasjonsskifte er en av de største utfordringene en  familiebedrift eller et gårdbruk står ovenfor. Forholdet mellom familiemedlemmene,  følelser og ofte komplekse problemstillinger gjør at et  generasjonsskifte kan bli en krevende prosess for familien og for  selskapet.  Vår erfaring er at ingen generasjonsskifter er like.  Utgangspunktet er hvert familiemedlems ønsker og muligheter sett sammen  med bedriftens/gårdsbrukets situasjon og  potensial.

Vi har lang erfaring og mye kompetanse innenfor området generasjonsskifte og kan sammen med deg som kunde, være med å legge til rette for at vi finner en løsning sikrer som verdiene bedriften/gårdsbruket representerer, enten det skal skje  gjennom videreføring gjennom familien eller ved helt eller delvis  salg.   Dette inkluderer verdsettelse, skatt og avgift-problematikk og bistand til gjennomføring av selve transaksjonen.