Chat with us, powered by LiveChat
Tjenester

Våre tjenester

Vi ønsker at du skal få lov til å bruke all din tid på det du er god til – da vil du og din bedrift tjene mer. Velger du oss som samarbeidspartner hjelper vi med å legge til rette for at tiden din blir brukt mest mulig effektiv.

Vi i Tveit ønsker å være en samarbeidspartner innenfor områdene økonomi, administrasjon og IT . Med vår komptanse innenfor disse områdene samt nærhet til våre kunder, kan vi sammen løse de fleste utfordringer for både små og mellomstore bedrifter – og sammen skape verdier.

Nær, muligheter og engasjert.

Klikk på våre tjenester nedenfor for beskrivelser og kontaktpersoner eller ta kontakt med vårt sentralbord på tlf. 52 76 71 00 som setter over til et avdelingskontor i nærheten av deg.

Borettslag & sameier

Tveit Regnskap tilbyr regnskapstjenester for borettslag og sameier til fast månedspris.

Regnskap

Tveit er en totalleverandør av økonomiske tjenester fra A til Å

Lønn & personal

Overlat lønnsarbeid og personaladministrative oppgaver til oss!

Systemleveranse

Kontakt oss for å høre mer om hvordan vi kan gjøre arbeidshverdagen din enklere!

Rådgivning

Våre “tallknusere” hjelper til med økonomisk analyse og gir konkrete råd til tiltak for økt lønnsomhet.

Taksering

Vi har flere lokalkjente takstmenn som er sertifisert og utdannet gjennom NTF.

Kurs og foredrag

Vi har lang erfaring med å holde kurs og foredrag.