Tjenester

Våre tjenester / kontaktpersoner

Vi ønsker at du skal få lov til å bruke all din tid på det du er god til – da vil du og din bedrift tjene mer. Velger du oss som samarbeidspartner hjelper vi med å legge til rette for at tiden din blir brukt mest mulig effektiv.

Vi i Tveit ønsker å være en samarbeidspartner innenfor områdene økonomi, administrasjon og IT . Med vår komptanse innenfor disse områdene samt nærhet til våre kunder, kan vi sammen løse de fleste utfordringer for både små og mellomstore bedrifter – og sammen skape verdier.

Nær, muligheter og engasjert.

Klikk på våre tjenester nedenfor for beskrivelser og kontaktpersoner eller ta kontakt med vårt sentralbord på tlf. 52 76 71 00 som setter over til et avdelingskontor i nærheten av deg.

Regnskap og lønn

Bokføring

Bokføring

Bokføring kan til dels automatiseres ved bruk av scannede bilag og dokumentsenter med Autopay. EDI – elektronisk overføring av transaksjoner mellom selskaper og EHF – e faktura, bidrar også til en mer effektiv bilagsregistrering. Vi i Tveit tilrettelegger løsninger som er best for deg som kunde. Sammen med en av våre medarbeidere skreddersyr vi løsninger og kan knytte deg som kunde opp i en sky-tjeneste via vår leverandør Appex AS. Vi tilbyr også manuell bokføring/bilagsføring basert på innleverte bilag fra deg som kunde.

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor i Tveit for mere informasjon.


Betalingstjenester

Betalingstjenester

Vi i Tveit kan betale dine regninger på forfallsdato. Vi kan gjøre bruk av automatiserte produkter via dokumentsenter, EDI og bruk av Autopay. Som kunde leverer du dine fakturaer, enten i papirform eller elektronisk og vi sørger for at de blir betalt til rett tid. Vi tilbyr automatiserte løsninger mellom vårt økonomisystem Visma Business/Duett og bankene, med filutveksling begge veier.

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor i Tveit for mere informasjon.


Lønn

Lønn

Overlat lønnsarbeidet til oss i Tveit. Vi sørger for at korrekt skatt blir trukket og at lønna blir utbetalt til rett tid. Når terminoppgaver for skatt og arbeidsgiveravgift forfaller hver 2. måned, sørger vi for innsending av disse samt betalingen hvis du som kunde også ønsker det. Når året er omme sørger vi for at lønns- og trekkoppgaver blir innsendt. Vi kan også sørge for pliktig inn- og utmelding av AA-registeret etterhvert som nye lønnstakere begynner og slutter samt administrere forskjellige forsikringsordninger som obligatorisk tjenestepensjon mm.

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor i Tveit for mere informasjon.


Fakturering og betalingsoppfølging

Fakturering og betalingsoppfølging

Vi i Tveit utformer din faktura med din logo og sørger for at fakturaen tilfredsstiller de nødvendige lovkrav i forhold til utforming. Vi kan lage fakturaene for deg eller gi deg tilgang til våre systemer slik at du kan utføre faktureringen fra egen lokasjon. Vi påtar oss også oppfølging av ubetalte fakturaer med nødvendig purring og overføring til inkassotjenester der dette er nødvendig.

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor i Tveit for mere informasjon.

 


Rapportering

Rapportering

Rapportering og løpende analyse av statusen i din bedift er en av de viktigste tjenestene vi har å tilby våre kunder. Sammen utarbeider vi rapporter som gir deg som kunde den informasjon som du trenger for å ha kontroll på lønnsomheten i din bedrift. Som kunde vil du få jevnlige perioderapporter fra oss. Dette vil gi en god oversikt over utviklingen gjennom hele året – også med nøkkeltall hvis dette er ønskelig. Som daglig leder i et AS kan du ved hjelp av disse perioderapportene foreta pliktig rapportering til styret. Vi kan også lage spesialtilpassede rapporter tilpasset akkurat din virksomhet.

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor i Tveit for mere informasjon.

 


Årsregnskap

Årsregnskap

Vi i Tveit utarbeider offentlig regnskap med noter ihht. regnskapsloven. For aksjeselskaper og NUF er dette pliktig å levere i regnskapsregisteret i Brønnøysund. For større ANS/DA og enkeltpersonforetak kan det også være plikt å rapportere offentlig regnskap til regnskapsregisteret. Vi bruker portalen www.altinn.no for rapportering til Brønnøysundregistrene via våre fagsystemer.

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor i Tveit for mere informasjon.


Rådgivning

Likviditet

Likviditet

Når du driver bedrift kommer ofte kostnadene før inntektene. God likviditetsstyring sikrer at du har penger å betale med. Likviditet betegner bedriftens betalingsevne. Vi har rådgivere som kan hjelpe deg og din bedrift med dette.

 

Kontaktpersoner:
Andreas Lundegård, Autorisert regnskapsfører/rådgiver landbruk
Direkte: 982 53 925
Epost: andreas@tveit.no
Johannes Alne, Takstmann/seniorrådgiver landbruk
Direkte: 982 53 919
Epost: johannes@tveit.no

Bedriftsetablering

Bedriftsetablering

Hvilken organisasjonsform vil være mest hensiktsmessig når man skal starte egen virksomhet? Ofte vil det være snakk om en avveining mellom risiko og inntjeningsmulighet. Valg av organisasjonsform bør tenkes nøye igjennom før du bestemmer deg. Det valget du gjør vil senere ha betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter. Våre rådgivere hjelper deg gjerne hvis du har planer om å starte for deg selv.

 

 

Kontaktpersoner:
Andreas Lundegård, Autorisert regnskapsfører/rådgiver landbruk
Direkte: 982 53 925
Epost: andreas@tveit.no
Johannes Alne, Takstmann/seniorrådgiver landbruk
Direkte: 982 53 919
Epost: johannes@tveit.no

Finansiering

Finansiering

Hva er beste finansiering for deg og din bedrift? Her er det mange muligheter og sammen kan vi finne en god løsning.

 

Kontaktpersoner:
Andreas Lundegård, Autorisert regnskapsfører/rådgiver landbruk
Direkte: 982 53 925
Epost: andreas@tveit.no
Johannes Alne, Takstmann/seniorrådgiver landbruk
Direkte: 982 53 919
Epost: johannes@tveit.no

Budsjett

Budsjett

Vi i Tveit kan bistå med å utarbeide budsjetter tilpasset deg og din bedrift. Mulig du fornemmer et framtidig kapitalbehov i bedriften din og ønsker en prat med banken? Vi i Tveit kan hjelpe til med å utarbeide både resultat-, balanse- og likviditetsbudsjetter som synliggjør ditt fremtidige kapitalbehov for banken.

 

Kontaktpersoner:
Andreas Lundegård, Autorisert regnskapsfører/rådgiver landbruk
Direkte: 982 53 925
Epost: andreas@tveit.no
Johannes Alne, Takstmann/seniorrådgiver landbruk
Direkte: 982 53 919
Epost: johannes@tveit.no

Styrearbeid

Styrearbeid

Vi i Tveit kan stille med kompetanse og være med i din bedrifts styremøter om du som kunde ønsker dette. Daglig leder i et foretak har en plikt hver 4. måned og orientere styret om selskapets økonomiske tilstand. Den viktigste funksjonen styret har, er å sette en strategi for selskapet samt sørge for at selskapet styrer etter de mål som er satt av styret. Vi hjelper også med å utarbeide styrereferater i fonbindelse med styremøter. Vi i Tveit stiller gjerne på generalforsamling. Vår kompetanse i aksjeloven kan bidra til at de rette avgjørelser blir tatt raskt. Vi kan også sørge for at det blir utarbeidet generalforsamlingsprotokoll ihht. lovverket.

 

Kontaktpersoner:
Andreas Lundegård, Autorisert regnskapsfører/rådgiver landbruk
Direkte: 982 53 925
Epost: andreas@tveit.no
Johannes Alne, Takstmann/seniorrådgiver landbruk
Direkte: 982 53 919
Epost: johannes@tveit.no

Emisjon, fusjon, fisjon og avvikling

Emisjon, fusjon, fisjon og avvikling

Vi yter bistand ved valg av selskapsform, etablering av alle typer selskaper og generell rådgivning om skatterettslige spørsmål knyttet til dette. Vi gir også rådgivning ved fisjoner, fusjoner, emisjoner og avvikling av selskaper, samt overdragelse av selskapsandeler samt råd i forhold til fremtidig drift og omstrukturering av selskaper.

Kontaktpersoner:
Andreas Lundegård, Autorisert regnskapsfører/rådgiver landbruk
Direkte: 982 53 925
Epost: andreas@tveit.no
Johannes Alne, Takstmann/seniorrådgiver landbruk
Direkte: 982 53 919
Epost: johannes@tveit.no

Kapitalendringer

Kapitalendringer

Ønsker du å sette ned aksjekapitalen eller overkursfond – da kan vi hjelpe deg slik at du oppnår den mest optimale løsningen for din virksomhet. Skal du øke akjsekapitalen er det også flere muligheter – kanskje har en behov for å hente inn frisk kapital fra nye eiere? Vi kan også bistå med forskjellige alternativer til økning av kapital. Vi utarbeider nødvendige dokumenter og sørger for registrering i Brønnøysundregistrene.

 

Kontaktpersoner:
Andreas Lundegård, Autorisert regnskapsfører/rådgiver landbruk
Direkte: 982 53 925
Epost: andreas@tveit.no
Johannes Alne, Takstmann/seniorrådgiver landbruk
Direkte: 982 53 919
Epost: johannes@tveit.no

Ligningsklager

Ligningsklager

Våre systemer med tilhørende kvalitetssikring skal i utgangspunktet sikre våre kunder en korrekt ligning. Alikevel hender det at skatteetaten ikke alltid er enig. Vi i Tveit kan da være behjelpelig med å utarbeide klage. Våre medarbeidere har god kompetanse innenfor de forskjellige emner som kan være aktuelle i en klagesak.

 

Kontaktpersoner:
Andreas Lundegård, Autorisert regnskapsfører/rådgiver landbruk
Direkte: 982 53 925
Epost: andreas@tveit.no
Johannes Alne, Takstmann/seniorrådgiver landbruk
Direkte: 982 53 919
Epost: johannes@tveit.no

Moms

Moms

Våre medarbeidere innehar en meget god kompetanse innenfor momsregelverket. Her er korrekt fremgangsmåte veldig viktig og feil kan føre til at en virksomhet fort kan gå glipp av store momsfradrag. Dette gjelder spesielt prosjekter som innbefatter eiendom og oppføring av bygg.

Kontaktpersoner:
Andreas Lundegård, Autorisert regnskapsfører/rådgiver landbruk
Direkte: 982 53 925
Epost: andreas@tveit.no
Johannes Alne, Takstmann/seniorrådgiver landbruk
Direkte: 982 53 919
Epost: johannes@tveit.no

Skatt

Skatt

Reglene om skatt kan være detaljerte og kompliserte. Det er ikke alltid like lett å få oversikten og følge med på endringene og hvilken betydning dette kan få for deg og din bedrift. Vi kan gi deg råd om hvordan du kan optimalisere din skattemessige posisjon og hvordan du skal forvalte din kapital på en best mulig måte. Vi hjelper også med søknad til Skattefunn-ordningen.

 

Kontaktpersoner:
Andreas Lundegård, Autorisert regnskapsfører/rådgiver landbruk
Direkte: 982 53 925
Epost: andreas@tveit.no
Johannes Alne, Takstmann/seniorrådgiver landbruk
Direkte: 982 53 919
Epost: johannes@tveit.no

Eierskifte/taksering

Eierskifte

Eierskifte

Et eierskifte er ofte en omfattende prosess. Eierskifte berører oss både økonomisk og følelsesmessig, og involverer i mange tilfeller også tredjepart (eksempelvis søsken) i tillegg til kjøper og selger. Det lønner seg å planlegge eierskiftet godt for å få en prosess som ivaretar både de økonomiske og personlige aspektene. De fleste er bare med på et eller to eierskifter gjennom hele livet.

Vi i Tveit har medarbeidere som bidrar i eierskifter kontinuerlig og har opparbeidet stor kompetanse innenfor fagfeltet. Våre medarbeidere kan gi gode råd ved eierskifter til både små og store aksjeselskap, til enkeltpersonforetak, ved eiendomsoverdragelse og i skiftesituasjoner.

 

Kontaktpersoner:
Johannes Alne, Takstmann/seniorrådgiver landbruk
Direkte: 982 53 919
Epost: johannes@tveit.no

Taksering

Taksering

En verdivurdering er helt avgjørende ved salg, generasjonsskifte, arveoppgjør, skilsmisseoppgjør, finansiering og ikke minst å få riktige lånebetingelser i banken. Vi har flere godkjente takstmenn som utarbeider takster på bolig, hytte, tomt, landbruks- og næringseiendom. Våre lokalkjente takstmenn er utdannet og sertifisert gjennom NTF og NITO takst. Vi i Tveit kan også bidra som rådgivere ved eiendomsutvikling om det er formålet med taksten.
Prisliste taksering

Kontaktpersoner:
Johannes Alne, Takstmann/seniorrådgiver landbruk
Direkte: 982 53 919
Epost: johannes@tveit.no

IT/utvikling

Systemer

Systemer

Tveit ønsker å være en moderne og fremtidsrettet samarbeidspartner. Vi benytter det fremste av tilgjengelig teknologi for å kunne tilby deg de mest fleksible løsningene. Individuelle tilpasninger ut i fra deg og din bedrifts behov ved hjelp av tidsriktige og velprøvde teknologiske løsninger som gjør sitt til at dine prosesser blir mest mulig effektivisert og lønnsomme.

Vi hjelper deg med valg av rette systemer som er individuelt tilpasset behovet for deg og din bedrift.

Vi på IT og utviklingsavdeling står klare til å hjelpe deg videre med dine behov:

Epost: hjelp@tveit.no

Telefon: 52 76 71 05 (08:00 – 15:30 på hverdager)

 

Kontaktpersoner:
Evelin Hereid Ytreland, Systemkonsulent/Regnskapskonsulent
Direkte: 464 43 353
Epost: evelin.hereid@tveit.no
Rune Hemnes, Systemkonsulent / Regnskapskonsulent
Direkte: 982 53 949
Epost: rune.hemnes@tveit.no
Svein Olav Arnestad, Konsulent/rådgiver IT/utvikling
Direkte: 455 070 37
Epost: svein@tveit.no
Kristoffer Tjemsland, Regnskapskonsulent/IT-medarbeider
Direkte: 404 03 008
Epost: kristoffer.tjemsland@tveit.no
Oddbjørn Mangrud, Autorisert regnskapsfører/rådgiver IT/utvikling
Direkte: 982 53 948
Epost: oddbjorn@tveit.no
Jarle Haugen, Leder IT/utvikling
Direkte: 982 53 926
Epost: jarle-h@tveit.no