Tjenester

Våre tjenester

Vi ønsker at du skal få lov til å bruke all din tid på det du er god til – da vil du og din bedrift tjene mer. Velger du oss som samarbeidspartner hjelper vi med å legge til rette for at tiden din blir brukt mest mulig effektiv.

Vi i Tveit ønsker å være en samarbeidspartner innenfor områdene økonomi, administrasjon og IT . Med vår komptanse innenfor disse områdene samt nærhet til våre kunder, kan vi sammen løse de fleste utfordringer for både små og mellomstore bedrifter – og sammen skape verdier.

Nær, muligheter og engasjert.

Klikk på våre tjenester nedenfor for beskrivelser og kontaktpersoner eller ta kontakt med vårt sentralbord på tlf. 52 76 71 00 som setter over til et avdelingskontor i nærheten av deg.

Regnskap

Tveit er totalleverandør for økonomitjenester fra A-Å

Rådgivning

Våre "tallknusere" hjelper til med økonomisk analyse og gir konkrete råd til tiltak for økt lønnsomhet

Landbruksregnskap

Tveit er et av landets største regnskapskontorer innen landbruk og landbruksregnskap

Lønn & personal

Vi sørger for at du har full kontroll på alt som gjelder lønnsarbeid i din bedrift