Chat with us, powered by LiveChat
Taksering

Taksering

Taksering av landbrukseiendom

Taksering er avgjørende ved salg, generasjonsskifte, arveoppgjør, skilsmisseoppgjør, finansiering og ikke minst for å få riktige lånebetingelser i banken. Tveit har lokalkjente takstmenn med utdanning og sertifisering gjennom Norges Takseringsforbund og NITO Takst.

Ønsker du en verdivurdering av landbrukseiendommen? Tveit har lang erfaring, og kan sette verdi på eiendommen innenfor ulike formål som salg, lån, skifte, odelsskjønn, ekspropriasjon mm.

Eierskifte 

Eierskifte er ofte en omfattende prosess, og de fleste er bare med på et eller to eierskifter i løpet av livet. Det berører oss både økonomisk og følelsesmessig, og involverer i mange tilfeller også tredjepart (eksempelvis søsken) i tillegg til kjøper og selger.

Det lønner seg å planlegge eierskiftet godt for å få en prosess som ivaretar både de økonomiske og personlige aspektene. Tveit har ansatte som bidrar i eierskifter kontinuerlig, og har opparbeidet stor kompetanse innenfor fagfeltet.

Vi bistår med rådgivning ved eierskifte til både små og store aksjeselskap, enkeltpersonforetak, ved eiendomsoverdragelse og i skiftesituasjoner.

Kontaktpersoner:
Johannes Alne
Takstmann/seniorrådgiver landbruk
Direkte: 982 53 919
Epost: johannes@tveit.no
Harald Halvorsen Løland
Avdelingsleder/takstmann
Direkte: 414 73 177
Epost: harald-l@tveit.no
Jarle Tveit
Styreformann/takstmann/rådgiver
Direkte: 913 48 602
Epost: jarle@tveit.no
Henrik Nerheim
Regnskapskonsulent/rådgiver landbruk
Direkte: 982 53 964
Epost: henrik@tveit.no
Ivar Halvorsen
Autorisert regnskapsfører/Seniorrådgiver landbruk og bedrift
Direkte: 917 46 420
Epost: ivar@tveit.no
Haldor Skare
Seniorrådgiver
Direkte: 982 53 909
Epost: haldor@tveit.no