Taksering

Taksering

En verdivurdering er helt avgjørende ved salg, generasjonsskifte, arveoppgjør, skilsmisseoppgjør, finansiering og ikke minst å få riktige lånebetingelser i banken. Våre lokalkjente takstmenn er utdannet og sertifisert gjennom NorgesTakseringsForbund og NITO takst. Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer å sette verdi på eiendommen innenfor ulike formål som salg, lån, skifte. odelsskjønn, ekspropriasjon mm.

Eierskifte

Et eierskifte er ofte en omfattende prosess. Eierskifte berører oss både økonomisk og følelsesmessig, og involverer i mange tilfeller også tredjepart (eksempelvis søsken) i tillegg til kjøper og selger. Det lønner seg å planlegge eierskiftet godt for å få en prosess som ivaretar både de økonomiske og personlige aspektene. De fleste er bare med på et eller to eierskifter gjennom hele livet.

Vi i Tveit har medarbeidere som bidrar i eierskifter kontinuerlig og har opparbeidet stor kompetanse innenfor fagfeltet. Våre medarbeidere kan gi gode råd ved eierskifter til både små og store aksjeselskap, til enkeltpersonforetak, ved eiendomsoverdragelse og i skiftesituasjoner.

 

Kontaktpersoner:
Johannes Alne
Takstmann/seniorrådgiver landbruk
Direkte: 982 53 919
Epost: johannes@tveit.no
Harald Halvorsen Løland
Avdelingsleder/takstmann
Direkte: 414 73 177
Epost: harald-l@tveit.no
Jarle Tveit
Styreformann/takstmann/rådgiver
Direkte: 913 48 602
Epost: jarle@tveit.no
Henrik Nerheim
Regnskapskonsulent/rådgiver landbruk
Direkte: 982 53 964
Epost: henrik@tveit.no
Ivar Halvorsen
Autorisert regnskapsfører/Seniorrådgiver landbruk og bedrift
Direkte: 917 46 420
Epost: ivar@tveit.no
Haldor Skare
Seniorrådgiver
Direkte: 982 53 909
Epost: haldor@tveit.no
Kontakt oss