Chat with us, powered by LiveChat
Rådgivning

Rådgivning

Din bedriftsrådgiver

Vi i Tveit har et fagmiljø med bred kompetanse og lang erfaring fra en rekke bransjer. Med over 4400 kunder i porteføljen har det skaffet oss et solid grunnlag for å bistå med rådgivning innen økonomi og regnskap.

Våre rådgivere kan bistå deg med alt fra råd og veiledning rundt de store beslutningene og til de små kostnadsbesparelsene som selskapet kan ta ut i den daglige driften.

Vi kan bistå deg innen:

Likviditetsstyring

Når du driver bedrift kommer ofte kostnadene før inntektene. God likviditetsstyring sikrer at du har penger å betale med. Likviditet betegner bedriftens betalingsevne. Våre dyktige økonomirådgivere kan hjelpe deg og din bedrift med dette.

Bedriftsetablering

Hvilken organisasjonsform vil være mest hensiktsmessig når man skal starte egen virksomhet? Ofte vil det være snakk om en avveining mellom risiko og inntjeningsmulighet. Valg av organisasjonsform bør tenkes nøye igjennom før du bestemmer deg. Valget du tar vil senere ha betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter. Våre bedriftsrådgivere hjelper deg gjerne hvis du har planer om å starte for deg selv.

Finansiering

Hva er beste finansiering for deg og din bedrift? Her er det mange muligheter, og våre ansatte bistår deg med den finansielle rådgivningen du trenger.

Budsjett

Vi i Tveit kan bistå med å utarbeide budsjetter tilpasset deg og din bedrift. Mulig du fornemmer et framtidig kapitalbehov i bedriften din og ønsker en prat med banken? Tveit kan hjelpe til med å utarbeide både resultat-, balanse- og likviditetsbudsjetter som synliggjør ditt fremtidige kapitalbehov for banken.

Styrearbeid

Vi i Tveit kan stille med kompetanse og være med i din bedrifts styremøter om du som kunde ønsker dette. Daglig leder i et foretak har en plikt hver 4. måned og orientere styret om selskapets økonomiske tilstand. Den viktigste funksjonen styret har, er å sette en strategi for selskapet samt sørge for at selskapet styrer etter de mål som er satt av styret. Vi hjelper også med å utarbeide styrereferater i forbindelse med styremøter. Vi i Tveit stiller gjerne på generalforsamling. Vår kompetanse i aksjeloven kan bidra til at de rette avgjørelser blir tatt raskt. Vi kan også sørge for at det blir utarbeidet generalforsamlingsprotokoll ihht. lovverket.

Emisjon, fusjon, fisjon og avvikling

Vi yter bistand ved valg av selskapsform, etablering av alle typer selskaper og generell rådgivning om skatterettslige spørsmål knyttet til dette. Vi gir også rådgivning ved fisjoner, fusjoner, emisjoner og avvikling av selskaper, samt overdragelse av selskapsandeler samt råd i forhold til fremtidig drift og omstrukturering av selskaper.

Kapitalendringer

Ønsker du å sette ned aksjekapitalen eller overkursfond – da kan vi hjelpe deg slik at du oppnår den mest optimale løsningen for din virksomhet. Skal du øke aksjekapitalen er det også flere muligheter – kanskje har en behov for å hente inn frisk kapital fra nye eiere? Vi kan også bistå med forskjellige alternativer til økning av kapital. Vi utarbeider nødvendige dokumenter og sørger for registrering i Brønnøysundregistrene.

Ligningsklager

Våre systemer med tilhørende kvalitetssikring skal i utgangspunktet sikre våre kunder en korrekt ligning. Allikevel hender det at skatteetaten ikke alltid er enig. Vi i Tveit kan da være behjelpelig med å utarbeide klage. Våre medarbeidere har god kompetanse innenfor de forskjellige emner som kan være aktuelle i en klagesak.

Moms

Våre medarbeidere innehar en meget god kompetanse innenfor momsregelverket. Her er korrekt fremgangsmåte veldig viktig og feil kan føre til at en virksomhet fort kan gå glipp av store momsfradrag. Dette gjelder spesielt prosjekter som innbefatter eiendom og oppføring av bygg. Vi tilbyr deg og din bedrift rådgivning innen moms, slik at du unngår de unødvendige feilene.

Skatt

Reglene om skatt kan være detaljerte og kompliserte. Det er ikke alltid like lett å få oversikten og følge med på endringene og hvilken betydning dette kan få for deg og din bedrift. Vi kan gi deg råd om hvordan du kan optimalisere din skattemessige posisjon og hvordan du skal forvalte din kapital på en best mulig måte.

SkatteFUNN

Det er en lovbestemt rettighet for alle bedrifter som skatter til Norge å kunne søke om skatterefusjon på kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Prosjekter knyttet til utvikling av nye og forbedrede produksjonsprosesser, varer og tjenester kan være støtteberettiget. Skattefradraget utgjør inntil 20% av de godkjente forsknings- og utviklingskostnadene.

«Dessverre vet vi at bedrifter går glipp av store summer i form av skattefradrag hvert år fordi de ikke har sendt inn søknader om skattefunn. Det er ikke så omfattende som mange tror. Mangel på tid og kunnskap om hva som må til kan være årsaken», sier Kjell Larsen, seniorrådgiver i Tveit.

Tveit har kompetanse til å avdekke om din bedrift oppfyller kravene for SkatteFUNN, og en rekke andre offentlige virkemidler. Vi tar ansvar for søknadsprosessen fra A-Å og sørger for at prosjektet samkjøres med regnskapet, og at rapportering ikke tar opp unødvendig tid.

 

Kontaktpersoner:
Kjell Larsen
Leder rådgivning
Direkte: 454 50 544
Epost: kjell.larsen@tveit.no