Lønn & personal

Lønn & personal

Overlat lønnsarbeid og personaladministrative oppgaver til oss!  

Vi sørger for at du har full kontroll på alt som gjelder lønnsarbeidet i din bedrift.
Vi gir deg råd om, og leverer elektroniske løsninger og systemer som passer akkurat fra deg.

Ved å ha din personalavdeling i Tveit, hjelper vi deg med håndtering av tjenestepensjon og forsikring, arbeidsavtaler, oppfølging av sykemeldte og personalhåndbok.

Vi tilbyr også lederstøtte, og vår HR leder, eller en av våre seniorrådgivere, vil være din rådgiver om du ønsker en samtalepartner når det gjelder ledelse, utvikling og oppfølging av dine ansatte.  

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor i Tveit, eller HR-leder for mer informasjon.

 

Kontaktpersoner:
Irene Buran Haraldseid
HR Leder
Direkte: 414 48 613
Epost: irene@tveit.no
Kontakt oss