Tiltak for å styrke likviditeten i krisetider

Tiltak for å styrke likviditeten i krisetider

Krisetider kan vi med trygghet kalle det for mange aktører i næringslivet for tiden. Svært mange opplever inntektstap, sviktende resultater og utfordringer med lite tilgjengelig kapital. I en brått oppstått vanskelig situasjon som nå, har ledelsen mange utfordringer å løse og branner å slukke. Før vi går løs på tips som kan bedre situasjonen kan det derfor være greit å minne om hvor viktig det er å ta tak i likviditetsproblemene før noe annet. Selskaper går til syvende og sist ikke konkurs av dårlige resultater, men av manglende likviditet!

Under følger noen av de mest aktuelle tiltakene som små og mellomstore bedrifter i likviditetsutfordringer umiddelbart bør vurdere om passer for egen situasjon. Vi skiller for enkelthets skyld mellom tiltak som demper utbetalinger og som øker innbetalinger.

Utbetalinger

 • Kontroll og oppfølging fra ledelsen må økes ift normalsituasjon. 
 • Avvikle ulønnsomme forretningsområder / aktiviteter / produkter
 • Lønnskostnader
  – Vurdere oppsigelser og/eller permittering
  – Forhandlinger med ansatte/tillitsvalg 
  – Kan en gjøre mer av lønnen prestasjonsavhengig?
 • Frigjøre kapital bunnet i bygg og andre anleggsmidler hvis mulig. Fra eie til leie.
 • Kutte faste kostnader som ikke er strengt tatt nødvendig, begynne med det som gir rask effekt og som monner.
  Se Tveits liste over 50 tips til kostnadskutt her.
 • Forhandle med bank om avdragsfrihet og omgjøring av kassekreditt til langsiktig gjeld.
 • Forhandle med huseier / andre større kreditorer om betalingsutsettelse.
 • Forhandlinger med leverandørene på betingelser.
 • Aktiv prioritering av leverandører ved betaling. Være proaktiv og kommuniser!
 • Vær svært kritisk ved innkjøp. Kanskje ikke tiden for store innkjøp for å oppnå rabatt.
 • Utsette investeringer / ekspandering
 • Benytt muligheten for utsatt betaling av offentlige frister.
  Se Tveits oversikt over alle korona-endringer som påvirker likviditetsbudsjettet her.
  – PS! Er MVA for 1. termin allerede betalt kan det søkes om tilbakebetaling.

Innbetalinger

 • Kontroll og oppfølging fra ledelsen må økes ift normalsituasjon. 
 • Forhandle med bank om økt lån/kassekreditt
 • Vurder mulighet for emisjon mot eksisterende/nye eiere for å få tilført mer egenkapital
 • Skjerpe fakturerings- og innfordringsrutiner. 
 • Kan noen av prosjektene / kundene a-konto faktureres? 
 • Bytte lønnsomhet med likviditet:
  – Rabatt ved betaling up-front
  – Selge fordringer
  – Tilbuds-kampanjer for å øke omsetningen.
  – Prise seg ned på anbud for å vinne oppdrag
 • Ta ned varelageret
  – Selge ut
  – Holde igjen innkjøp 
  – Ikke begynne risikable egenregi- / byggeprosjekter 
 • Stoppe arbeid på usikre kunder/betalere, eller få betalingsgarantier.
 • For noen selskaper er økt salg en mulighet også på kort sikt Hvordan kan vi opprettholde salgtrøkk selv om en kutter i markedsføring m.m.?
 • Kremmere hiver seg rundt – leverer på døra, kurser på nett, tar inn nye produkter osv. Alltid muligheteri endringstider.
 • Sikt mot de lavt hengende salgsmulighetene
 • Søk på kompensasjonsordningen for bedrifter rammet av korona-nedstenging.
  Se vår bloggpost, og ta gjerne kontakt med Tveit så kan vi bistå med søknaden.

Har du spørsmål eller ønsker bistand i forbindelse med likviditetsutfordringer ta gjerne kontakt med oss i Tveit Regnskap.

Vi er her for deg.