Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket 2022

Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket 2022

Skrevet av Andreas Lundegård, landbruksrådgiver/autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap AS Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste ein solid oppgang frå 2021 til 2022, inntekta steig i snitt med 119.000 kr til 588.000 kr pr. bruk. Etter renter vart auken kr 97.000. Tveit Regnskap AS fører rekneskapen for i alt 1.900 gardsbruk i regionen, og i løpet [...]
Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket 2021

Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket 2021

Skrevet av Andreas Lundegård, landbruksrådgiver/autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap AS Bonden si inntekts styrka seg monaleg i 2021, men ein del av auken er nok av forbigåande karakter grunna effektar frå korona i økonomien. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 206 bruk frå Nord-Rogaland […]