Sparebankstiftelsen SR-Bank fyller 10 år

Sparebankstiftelsen SR-Bank fyller 10 år

Som en del av SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner ønsker vi å videreformidle Sparebankstiftelsen SR-Banks flotte bidrag til lokalsamfunnet. Ved at de har jubileum i år, så deler de ut ytterligere 50 millioner kroner i år til gode prosjekter!

Om stiftelsen

I 2012 ble Sparebankstiftelsen SR-Bank stiftet i forbindelse med at SpareBank 1 SR-Bank ble omdannet til allmennaksjeselskap. Deres visjon er at «Sammen skaper vi gode lokalsamfunn». De engasjerer, skaper og utvikler bærekraftig lokalsamfunn for barn og unge sammen med banken, offentlig sektor, frivillige lag og organisasjoner. Sparebankstiftelsen SR-Bank er en aktiv samfunnsaktør som identifiserer og løfter frem prosjekter for varig endring i tråd med FNs bærekraftmål.

Vi i Tveit Regnskap er stolt av å være en del av konsernet, ved å være en del av SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner. I den forbindelse ønsker vi derfor å fremme de flotte bidragene som blir gitt til lokalsamfunnet. Til nå har det blitt delt ut 2 jubileumsgaver, som støtter kystfriluftslivet og SUPERsatsing og idrettskretsene.

Løfte frem kystfriluftslivet

Stiftelsen har delt ut 10 millioner kroner som støtte til prosjekter som bidrar til at barn og unge blir nysgjerrige på naturen og som bidrar til økt aktivitet i naturen. Her er det 8 friluftsråd som med utgangspunkt i deres geografiske område skal legge til rette for kystfriluftslivet. Disse friluftsrådene har prosjekter som bygg, padlehuker og grillhytter som bidrar til at det er mulig å søke ly når en på tur langs kysten.

Les mer om første jubileumsgaven fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, her.

Den unge jenta og havet

SUPERsatsing og idrettskretsene

Den andre jubileumsgaven på 10 millioner kroner har fått til SUPERsatsing på Sør-Vestlandet! Her er målgruppen mennesker med særskilt tilretteleggingsbehov, hvor målet er å bidra med å øke hverdagsaktiviteten i de tre fylkene – Agder-, Rogaland- og Vestland idrettskrets – samt å styrke og øke antall tilrettelagte arrangementer for målgruppen.

Les mer om SUPERsatsing og idrettskretsene, her.

 

logo Sparebankstiftelsen SR-Bank

Hvert år deler Sparebankstiftelsen SR-Bank ut penger til prosjekter på Sør-Vestlandet, og har to faste søknadsrunder i året. Les mer om stiftelsen, her.