Søknad om utsatt betaling av skatt og avgift

Søknad om utsatt betaling av skatt og avgift

Virksomheter som er økonomisk rammet av koronautbruddet kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og fleksibel ordning. Regelverket er hjemlet i § 6 forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet.

Betalingsutsettelse kan bare innvilges frem til 28. februar 2021. (utvidet fra 31. desember 2020) Ordningen gjelder bl.a. merverdiavgift og arbeidsgiveravgift.

Den som er gitt betalingsutsettelse til 28. februar 2021, kan betale utsatt krav i seks avdrag i perioden 1. april til 1. september 2021. Skattedirektoratet vil fastsette nærmere betalingsfrister for de enkelte avdrag. Retten til å betale i avdrag opphører dersom fastsatte betalingsfrister ikke overholdes.

Informasjonen i dette innlegget er hentet fra Sticos Hurtiginfo Nr. 195-2020. 

Kilde: www.regjeringen.no

Har du spørsmål? Kontakt din regnskapsfører eller vårt sentralbord på 

Telefon: 52 76 71 00
E-post: post@tveit.no

Vi er her for deg.