Slik blir kompensasjonsordningen for aksjeselskap

Slik blir kompensasjonsordningen for aksjeselskap

Det handler om hvilket samfunn vi skal ha når hverdagen er tilbake

 • Kompensasjonsordningen skal bidra til at levedyktige bedrifter som er hardt rammet av virusutbruddet skal komme seg gjennom krisen
 • På den måten unngår vi unødvendige konkurser og oppsigelser. Det trygger arbeidsplasser

Uunngåelige faste kostnader

Regjeringen har lagt frem forslag om å dekke opptil 90% av uunngåelige faste kostnader for bedrifter som er hardt rammet av koronakrisen. Slike kostnader inkluderer;

 1. Lokaler (husleie)
 2. Lys og varme
 3. Vann og avløp
 4. Forsikring
 5. Leie av utstyr og transportmidler
 6. Rentekostnader minus renteinntekter
 7. Eventuelt andre uunngåelige faste kostnader

Hvordan gjennomføres det i praksis?

 • For å kvalifisere til å søke om kompensasjon må bedriften ha et omsetningsfall på minst 30%, sammenlignet med samme måned året før (20% i mars)
 • Minste utbetaling per måned er 5 000 kroner per juridisk person  
 • Maksimalt utbetaling per måned er 30 millioner kroner per foretak. Kan bli høyere for store konsern 

Kompensasjonsordningen blir todelt

Bedrifter som er pålagt å stenge av staten: 
omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90%

Andre bedrifter:
omsetningsfall (i %) x (faste kostnader – 10 000 kr) x 80%

Eksempel 1:
Klinikk 10 A – pålagt å stenge av staten

omsetningsfall = 100%
x faste kostnader = 76 000 kr
x 90%
= 68 400,- i kompensasjon


Eksempel 2:
Follo Catering AS

omsetningsfall= 75%
x (faste kostnader – 10 000 kr) = 140 000 kr
x 80%
= 84 000,- i kompensasjon

Ordningen vil favne bredt

De fleste næringer og alle organisasjonsformer vil kunne søke om støtte, med noen unntak:

 • Finansnæringen
 • Strøm og vann
 • Olje og gass
 • Selskaper som er under andre støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
 • Foretak uten ansatte og foretak under konkursbehandling

Hvordan søker man?

Skjermdump fra presentasjon om kompensasjonsordningen publisert av Finansdepartementet v/ Finansminister Jan Tore Sanner.


Dersom søknaden blir innvilget vil utbetalingen skje like etter. Blir søknaden avslått vil den gå videre til manuell behandling hvor den enten blir innvilget eller avslått på nytt.

Ordningen vil gjelde for mars, april og mai med månedlig søknad og utbetaling. Ordningen blir justert og forlenget ved behov.

Informasjonen i dette innlegget er hentet fra presentasjon om kompensasjonsordningen fra Finansdepartementet og regjeringen.no. Lurer du på hva som skjer dersom du har et ENK eller er selvstendig næringsdrivende? Sjekk ut dette innlegget.

Har du spørsmål om ordningen eller søknadsprosessen? Ta kontakt med oss i Tveit Regnskap i dag for en uforpliktende prat.

Vi er her for deg.