Skattefunn fra Tveit

Ikke gå glipp av skatterefusjon!

Det er en lovbestemt rettighet for alle bedrifter som skatter til Norge å kunne søke om skatterefusjon på kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Prosjekter knyttet til utvikling av nye og forbedrede produksjonsprosesser, varer og tjenester kan være støtteberettiget. Skattefradraget utgjør inntil 20% av de godkjente forsknings- og utviklingskostnadene for små og mellomstore bedrifter.

 «Dessverre vet vi at bedrifter går glipp av store summer i form av skattefradrag hvert år fordi de ikke har sendt inn søknader om skattefunn. Det er ikke så omfattende som mange tror. Mangel på tid og kunnskap om hva som må til kan være årsaken», sier Kjell Larsen, leder for rådgivning i Tveit.

Søknadsfristen, som garanterer behandling av søknader for kostnader påløpt i 2018, er 1. september, men det er en klar fordel å begynne prosessen tidlig.

Hvorfor velge Tveit som rådgiver i skattefunnprosessen:

– Tveit har kompetanse til å avdekke om din bedrift oppfyller kravene for SkatteFUNN, og en
rekke andre offentlige virkemidler.

– Tveit tar ansvar for søknadsprosessen fra A-Å.

– Tveit kan hjelpe til med at prosjektet samkjøres med regnskapet, og at rapportering ikke tar opp
unødvendig tid.

– Første møtet for å avdekke muligheter er gratis for våre kunder.

– På det første skattefunnprosjektet får kunder av Tveit 20% rabatt på ordinær timepris. Om
ønskelig kan vi gi tilbud etter «no-cure, no-pay» prinsippet etter nærmere avtale.

Ta kontakt med seniorrådgiver Kjell Larsen på kjell.larsen@tveit.no / 45 45 05 44 ved spørsmål eller for å avtale et møte.

Les mer om skattefunn på: Skattefunn brosjyre