Skattefunn – det lønner seg å tenke nytt!

Skattefunn – det lønner seg å tenke nytt!

Bruk av skattefunn er en interessant indikator på innovasjons- og investeringsvilje. 
Det er viktig å følge med på om «vår» region, kommune og bedrift henger med!

Tveit Regnskap har laget et intuitivt og enkelt verktøy for analyse av bruk av skattefunnordningen i alle regioner, kommuner og bedrifter i Rogaland og Vestland – fra 2010 til 1 september 2020.

Det er veldig positivt at nivået på antall skattefunnsøknader holder seg høyt, og er omtrent på nivå med slik det har vært de siste årene. Skattefunn søknader kan nemlig tolkes som en indikator på investeringsvilje og tro på positive utsikter. At bransjer som oftest søker skattefunn ikke er blant de hardest rammede av covid 19 er trolig en forklaringsfaktor, men frykten for at «alle» usikre prosjekter er satt på hold ser ut til å være ubegrunnet.

Klikk her for å prøve analyseverktøyet.

For bruk av analysen i media, eller ønske om bistand i forbindelse med skattefunnsøknader, kan forespørsel rettes til :

Kjell Larsen, leder bedriftsrådgivning
Telefon: 45 45 05 44
E-post: kjell.larsen@tveit.no

Vi er ellers takknemlige for innspill til forbedringer.

Se også vårt analyseverktøy av tildelinger fra Innovasjon Norge.