Gaver til de ansatte – hvilke skatteregler gjelder?

Gaver til de ansatte – hvilke skatteregler gjelder?

I januar 2021 kom det nye regler og grenser for gaver i arbeidsforhold. Som utgangspunkt skal alle naturalytelser og gaver en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold regnes som skattepliktig – uavhengig av det er fra arbeidsgiver eller tredjepart. Likevel finnes det noen unntak som kan være verdt å vite om som;
Hva må du som arbeidsgiver tenke på for å unngå skatt på gave til de ansatte? Hvor mye kan de ansatte få før det utløser skatteplikt, i form av julegave, bryllupsgave, bursdagsgave og lignende?

Regler for gaver

Det er ikke skatteplikt for gaver til de ansatte dersom verdien på gaven holdes innenfor 5000kr per ansatt i løpet av inntektsåret, i fjor var dette 2000kr per ansatt. I tillegg er regelen om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften fjernet. Men det finnes flere kriterier til regelen;

 • Gaven må bestå av annet enn et pengebeløp
 • Gavekort som kan veksles inn i penger godtas ikke
 • Utsalgsverdi kan ikke overstige 5000kr, så dersom du får en god avtale, må utsalgsprisen føres som verdi.
 • Styremedlemmer omfattes også – dersom det kun er aksjonær i firmaet gjelder regelen uavhengig.

I enkelte anledninger er det også skattefritak for gaver til ansatte

Ved spesielle anledninger kan det også gis skattefrie gaver innenfor gitte beløpsgrenser, fortsatt med forutsetningen om at det ikke er pengebeløp. Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver er grensen fastsatt til 4000kr per år. Regelen om generell ordning er også fjernet her.

I tillegg kan det også gis skattefri gave i anledning av at mottakeren har minst 20 års tjenestetid. Etter dette kan det gis skattefritt hvert 10år. Fritaket på denne regelen gjelder verdier opp til 8000kr.

Har du husket halv skatt til dine arbeidstakere før jul? Les mer om skattefradraget her.

Oversikt over anledninger som inngår i skattefrie gaver til ansatt

 • Tjenestetid i minst 20 år og deretter hvert tiende år: Beløpsgrense inkl. mva er 8000 kroner
 • Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25: Beløpsgrense inkl. mva er 4000 kroner
 • Arbeidstaker gifter seg: Beløpsgrense inkl. mva er 4000 kroner
 • Arbeidstaker fyller 50 år og deretter hvert tiende år: Beløpsgrense inkl. mva er 4000 kroner
 • Arbeidstaker slutter etter minimum ti år i bedriften eller går av med pensjon: Beløpsgrense inkl. mva er 4000 kroner
 • Andre gaver (julekurv mv.) i løpet av året: Beløpsgrense inkl. mva er 5000 kroner
 • Oppmerksomhetsgaver som vin, blomster eller konfekt: Beløpsgrense inkl. mva er bagatellmessig. Bagatellmessig verdi er gaver som ikke overstiger 100 kr brutto til den enkelte mottaker.

Slike gaver vil ikke utløse plikt til lønnsinnberetning, og kan fradragsføres på konto 5900 i inntektsåret 2021.

Skattefrie gaver skal heller ikke innrapporteres. Dersom verdien på overnevnte beløpsgrenser overstiges, skattlegges det overskytende fullt ut som lønn.

Dersom gaven gis i pengebeløp skal det innrapporteres som en kontantytelse. I tillegg skal eventuelle skattepliktige fordeler innrapporteres som en trekkpliktig naturalytelse.

Hvilke regler gjelder for gaver fra tredjeparter?

Dersom arbeidstaker skal motta gave fra tredjeparter (feks. Forretningsforbindelser) gjelder følgende regler:

 • Maksimalt 4000kr for oppmerksomhets- eller jubileumsgaver.
 • Maksimalt 5000kr per år på andre gaver.

Vær obs på at disse gavene kan heller ikke være pengebeløp, og beløpsgrensen gjelder gaver totalt i løpet av året fra arbeidsgiver, konsernselskaper og tredjeparter.

Er det ansatte i din bedrift med flere feriedager igjen før årslutt? Les mer om ferieavvikling før nytt år her.

Avgiftsmessig behandling

Som hovedregel er det ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift på kjøp av enkle oppmerksomheter som julegaver, uavhengig av om gaven gis internt eller eksternt. Om julegaven skulle påføres bedriftens logo, og fremstå som reklame, så har det ingen betydning. Fradragsretten er avskåret uansett hensikt. Merverdiavgiften er uansett en utgift for giver, og kostnadsføres som regel sammen med nettokostnaden for julegaven.

Ønsker du å gi en gave til dine ansatte, og er fortsatt litt usikker på hvilke regler som gjelder for din bedrift og dine ansatte? Trenger du hjelp med å føre utgifter riktig? Ta kontakt med oss i Tveit Regnskap, så hjelper vi deg og din bedrift gjerne!