Sjekkliste for bedrifter; frister, satser og permitteringsregler

Sjekkliste for bedrifter; frister, satser og permitteringsregler

Endringer i tiltak og retningslinjer skjer raskt i denne perioden. Vi forstår godt at det kan være vanskelig å følge med og holde seg oppdatert – derfor prøver vi å gjøre det for deg. I dette innlegget har vi laget en sjekkliste for deg og din bedrift. Har du fått med deg de viktigste endringene?

Endring i frister og satser 

 • Forskuddsskatt for personlige med forfall 15. mars, utsettes til 1. mai
 • Forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april, utsettes til 1. september
 • Betalingsfrist for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai, utsettes til 15. august
 • Betalingsfrist for MVA som forfaller 14. april, utsettes til 10. juni
 • Stortinget har også vedtatt at satsen for arbeidsgiveravgift skal reduseres med 4 prosentpoeng for en termin. Vi antar dette gjelder 2. termin (mars-april), men dette vil bli avklart innen kort tid
Permittering mv. 

 • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden
 • De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars
 • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte
 • Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars
 • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars
 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige
 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars
 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere

Visste du at Tveit Regnskap tilbyr rådgivning og ekspertise på samtlige av punktene ovenfor? Våre fagfolk står klare for å bistå deg med råd og veiledning i denne utfordrende tiden – ingen spørsmål er for store, og ingen spørsmål er for små.

Ta kontakt med din regnskapsfører, eller vårt sentralbord på post@tveit.no, for å komme i gang i dag.

Vi er her for deg.