Rykende ferskt næringsbarometer!

Rykende ferskt næringsbarometer!

Tveit Næringsbarometer for 1. tertial 2017 er klart! Tveit Regnskap AS fører regnskap og bistår med økonomitjenester for i alt 2.500 bedrifter i regionen. Vi følger utviklingen til et knippe av disse bedriftene for å kunne gi et bilde på utviklingen i næringslivet i regionen vår. Det spesielle med dette tallmaterialet er at det er ferske og faktiske tall hentet fra regnskapet per 1. tertial i år, og ikke et kalkulert bilde av den økonomiske utviklingen.

Klikk her for å laste ned rapporten: Tveit Næringsbarometer 1. tertial 2017