Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av covid-19

Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av covid-19

Bildet er lånt fra regjeringen.no

Det norske samfunnet står midt i en krisesituasjon, og mange er bekymret for hvilke økonomiske følger virusutbruddet vil ha, både for privatøkonomien, og for næringslivet generelt. I dette blogginnlegget har vi samlet et knippe av regjeringens strakstiltak for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

(Listen nedenfor er et utdrag fra tiltakene og er hentet fra regjeringen.no)

Disse tiltakene gjelder fase 1 av virusutbruddet: 

  • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.
  • Regjeringen endrer skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år
  • Regjeringen endrer skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.
  • Det legges opp til at enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende) får utsatt betalingsfrist for forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai.
  • Regjeringen vil gi forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
  • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
  • Regjeringen endrer pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.
  • Regjeringen foreslår å iverksette tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. Vi må ivareta nødvendig tilgang på legemidler, medisinsk utstyr og ressurser til å gjennomføre nødvendige korona-prøver
  • Det kan bli nødvendig med innsats fra helsepersonell som har gått av med pensjon. Vi foreslår derfor en lovendring slik at innsats i forbindelse med virusutbruddet ikke fører til avkorting av pensjonen

– Det er vanskelig å si hvor store konsekvensene blir og hvor lenge de vil vare, men vi vet at det høyst sannsynlig blir verre før det blir bedre. Våre tiltak nå er derfor det første bidraget til at vi unngår unødvendige konkurser og oppsigelser. Vi må sikre at vi har jobber å gå til i andre enden av denne krisen, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen fredag 13. mars.

Vi følger nøye med på situasjonen og vil oppdatere våre kanaler fortløpende, slik at du som kunde hos Tveit kan være orientert om tiltakene til en hver tid.