Produksjonstilskudd i jordbruket 2013

Produksjonstilskudd i jordbruket 2013

Fra 2013 blir det oppfordret til å søke produksjonstilskudd elektronisk via Altinn.

Tveit kan hjelpe deg med utfyllig av nødvendige skjema. Dette gjør vi via Altinn-portalen. For de fleste kundene har vi allerede tilgang til å sende søknaden om produskjonstilskudd, men i enkelte tilfeller må vi bestille nye Altinnkoder. Det tar noen dager før bestilte koder kommer i posten, så ikke vent med å kontakte oss dersom du ønsker hjelp. Søknadsfristen er 20. januar.

Selve innsendingen gjøres enklest ved at man samler inn de opplysninger som skal sendes (dyretall, areal mm.) og leverer disse til din kontaktperson her i Tveit så sender vi søknaden i fellesskap fra vårt kontor. Alternativt kan vi fjernstyre PC`n din hjemmenifra og assistere deg derifra.

Du kan også fremdeles søke via papirskjema. Disse skjemaene henter du her:

https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#papirskjema

Videre vil vi minne om at enkelte offentlige etater (kommune, stat mm.) krever elektronisk faktura (e-faktura/EHF) fra 2013. Tveit har systemer for dette så ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.