POWEROFFICE GO

POWEROFFICE GO

FREMTIDENS REGNSKAPSSYSTEM

Med PowerOffice Go har du et komplett system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. PowerOffice Go er laget fra bunnen av med tanke på deg som bruker. Du skal bruke kortere tid på alle oppgaver og få elegante rapporter som er lett å forstå. Gjør deg klar for en helt ny opplevelse.

NOEN FORDELER MED Å BRUKE POWEROFFICE GO:

 

TIMEREGISTRERINGTimeregistrering

Øk faktureringsgraden med Go! I PowerOffice Go kan timeføring legges til som en integrert del av regnskapstjenesten. Dermed får du registrert og fakturert hver eneste time!

– Enkelt oppsett av kunder og prosjekter.

– Rask timeføring for de ansatte, også fra mobil

– Godkjente timer kan faktureres kunden direkte


REISEREGNING

Med PowerOffice Go blir utfylling av reiseregninger lekende lett. Start registreringen av reisen idet du

Reiseregning går ut av døra hjemme og registrer utlegg, kvitteringer og kjøregodtgjørelse på mobilen mens du er underveis.

– Automatiske oppdateringer av regelverk, satser og valutakurser

– Reiser etter regning kan utbetales og kostnadsføres umiddelbart

– Sømløst integrert med PowerOffice Go Lønn eller filintegrasjon med H&L Lønn

 

TILBUD, ORDRE OG FAKTURA

Fakturering i Go gjøres raskt, enkelt og effektivt.  Fakturaer kan opprettes til grupper og sendes

Tilbud, ordre og fakturaautomatisk. Innbetalinger hentes fra banken daglig og bokføres automatisk i regnskapet.

– Send tilbud, ordre og faktura via post, pdf eller EHF

– Full kontroll over utseende på faktura og purringer

– Enkelt og intuitiv EHF fakturering

 

REGNSKAP

Med PowerOffice Go får du full oversikt over regnskapet. Betaling kan gjøres direkte fra PowerOffice

Regnskap Go. Dermed sparer du viktig tid og slipper å hoppe mellom ulike systemer.

– Elektronisk bilagsmottak med fakturafortolkning

– Papirløs bilagsflyt med godkjenning og betaling av fakturaer

– Oversiktlig ressursplanlegging og oppfølging

 

LØNN

Alltid enkel tilgang til lønnssystemet ditt. Ajourhold av ansatte og lønnsutbetalinger går som

en lek. Har du en ekstern regnskapsfører, er denne bare en chatte-boble unna.

– Enkelt å legge inn og ajourholde ansatte

– Utbetaling og postering av lønn, samt innsending av A-melding skjer automatisk ved godkjenning av lønn

– Kan integreres med PowerOffice Go Timeregisterering og PowerOffice Reiseregning

 

RAPPORTERING

Hold oversikt med en rekke rapporter, som saldobalanse og resultat. Rapportene er interaktive og kan

Rapportering spores ned til transaksjoner, avdeling, prosjekt eller andre dimensjoner.

– Enkle og intuitive rapporter skaper forståelse

– Interaktive rapporter med data helt ned til bilagsnivå

 

 

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor i Tveit for å høre mer om hvordan vi kan gjøre din arbeidshverdag enklere!

 

Epost: post@tveit.no

Telefon: 52 76 71 05 (08:00 – 15:30 på hverdager)