Permanente endringer i boligloven

Permanente endringer i boligloven

Våren er sesong for årsmøter og generalforsamlinger i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier. Slik loven er i dag kreves det at generalforsamlinger og årsmøter avholdes fysisk. I en tid med strenge smitteverntiltak er dette vanskelig å gjennomføre, men fra 1. april endres loven permanent.

Stortingets vedtak 23. mars 2021 til lov om endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale møter, elektronisk kommunikasjon mv.) ble i dag sanksjonert i Statsråd. Endringene i loven er permanent og trer i kraft 1. april 2021.

Digitale og fysiske møter vil fra 1. april likestilles, og det vil være opp styret å avgjøre hvordan møtene skal gjennomføres. I de nye endringene opphever også kravet om forhåndssamtykke for å motta informasjon på e-post, og det overlates til styret å avgjøre hvordan informasjon til beboerne skal gis. På den måten likestilles elektronisk kommunikasjon med kommunikasjon på papir.

For å sikre beboerne som av ulike årsaker ikke er på digitale plattformer, innføres en lovbestemt rett til å reservere seg mot å motta informasjon på e-post. Styrene får også en plikt til å sikre at alle som ønsker å delta på årsmøter og generalforsamlinger, får deltatt på egnet vis – uavhengig av digital kompetanse og tilgang på digitale verktøy. 

KILDE: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-borettslag-og-sameier-gjennomfore-digitale-arsmoter-og-generalforsamlinger/id2841687/