Oppsigelse av gjeldene forsikring sameier

Oppsigelse av gjeldene forsikring sameier

I disse tider sender forsikringsselskaper ut oppsigelser til mange ikke registrerte sameier. I lenge tid har det vært praksis at forsikringsselskaper og banker har godtatt fødsels- og personnummer på en eier av fellesbolig med 3 – 9 boenheter i et fellesbygg. Dette er ikke lenger tilfelle – se forklaring på hvorfor under. Om ditt sameie enda ikke er registrert, må det tas affære umiddelbart.

Trenger dere bistand med å registrere sameiet deres kan vi i Tveit Regnskap AS tilby en pakke fra kr 9800 eks mva. I denne pakken ligger 2-3 møter og bistand til utarbeiding av vedtekter for sameiet, dokumentasjon over grunnbok, tinglysning av eiendommen, avtale for sameiet, samt valg av styret.

Kontaktperson:
Bedriftsrådgiver/Autorisert Regnskapsfører Rolf Håkon Nesheim
Rolf@tveit.no
465 02 464

Informasjon angående hvitvasking

Hvitvaskingsloven §§ 12 og 13 har gjort det utfordrende for banker og forsikringsselskaper, derfor sender de i disse dager ut mange oppsigelser på ikke registrerte sameier. Tidligere godkjent praksis i forsikringsselskaper har vært at en juridisk personen kan være registrert, personen bærer da det fulle juridiske ansvaret for alt som kan skje av uforutsette ting med bygget. Personen står også med det fulle og hele ansvar for å betale forsikringen for hele bygget, og ikke bare sin andel. Det andre problemet per i dag er at banker ikke lenger aksepterer at en person disponerer en konto på vegne av et felles bygg; det kreves et organisasjonsnummer. Da vil banken også kunne opprette eget kontonummer som styret disponerer på vegne av sameiet.