Nyheter og endringer fra 1/1-2019

Nyheter og endringer fra 1/1-2019

Det er en del viktige endringer innen regnskap, skatt og avgift fra 2019, og de viktigste endringene fremgår under:

– Nye regler om registrering og dokumentasjon av kontantsalg og krav til kasseapparat
– Lønnsinnberetning av ytelser fra forretningsforbindelser mv.
– Lønnsinnberetning av tips
– Nye regler for personalrabatter

Regnskap Norge har laget en oppsummering over vesentlige endringer fra 2019. Oversikten finner du her.

Øvrige endringer
– Skattesatsen på alminnelig inntekt i 2019 er 22 % (23 % i 2018).
– Skatt på utbytte som blir vedtatt i 2019 er 31,68 % (30,59 % for 2018). Dette som følge av at utbyttegrunnlaget oppjusteres med en faktor på 1,44 (1,33 for 2018). Gjelder også øvrige eierinntekter, f.eks. gevinst ved salg av aksjer. Vi minner om at eventuelle mellomværender/lån til personlig aksjonær vil være gjenstand for utbyttebeskatning.
– Bilbeskatning: For 2019 er bilgodtgjørelse over kr 3,50 skattepliktig (likt i 2018).
– Reglene ifm. aksjesparekonto trådte i kraft fra 1/9-2017, og overgangsregler i denne forbindelse gjelder ut 2019.
– Vi gjør oppmerksom på reglene ifm. Individuell pensjonssparing (IPS) hvor det årlig kan spares opp til kr 40 000 med skattefradrag.
– Skatteetaten endrer hva de legger til grunn for å beregne skattetrekket for 2019. Som grunnlag for stipulert lønn i 2019 tas det nå utgangspunkt i lønnen du hadde i oktober 2018 eller snittet av lønnen fra januar til oktober 2018.

GDPR og personvern
Nye regler om personvern (GDPR) trådte i kraft sommeren 2018 og stiller strenge krav til behandling av personopplysninger. Dette har bl.a. medført at vi har tatt i bruk ‘Min side’ for trygg utveksling av opplysninger med våre kunder.

Tvangsmulkt
Reglene om tvangsmulkt har nå virket i snart to år. Se http://www.skatteetaten.no/tvangsmulkt  for utfyllende informasjon. Vi minner i denne forbindelse om at vi ikke tar noe ansvar for gebyrer/bøter som påløper som  følge av sen eller manglende levering av regnskapsmateriell fra deg som kunde til oss.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med din kundekontakt i Tveit Regnskap. Vi er her for deg!