Nyansatt seniorrådgiver i Sunnhordland! 

Nyansatt seniorrådgiver i Sunnhordland! 

I februar startet Marianne Aarbø (48år) som seniorrådgiver i Tveit.

Marianne er utdannet siviløkonom fra USA, og tok i 2016 en excecutive MBA i økonomistyring ved Norges Handelshøyskole. 
Hun har bakgrunn fra ulike bransjer og har jobbet mye med prosjektstyring, innføring av nye data systemer, finansiering og økonomistyring generelt. Hun har og erfaring med styrearbeid -både som representant fra administrasjonen og som styremedlem.

Med over 25 års erfaring fra næringslivet kan Marianne
bistå med oppgaver som innleid økonomisjef, økonomiske analyser, investeringsanalyser, budsjettering, rapportering, finansiering/refinansiering, bistand ved skifte av økonomisystem, strukturering av økonomifunksjonen og styrearbeid.

Velkommen med på laget Marianne!